Det er åpnet for jakt og fangst av bever i Tvedestrand

Bever - Klikk for stort bilde Det er nå åpnet for kvotefri jakt og fangst av bever i hele jakttida for arten, dvs. fra og med 1. oktober til og med 30. april. Jegere skal årlig rapportere om utbytte til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Forslag til ny målsettinger og ny lokal forskrift ble sendt på høring i september.  Etter behandling av saken i teknikk-, plan- og naturutvalget, fastsatte kommunestyret målsettinger og ny lokal forskrift i november. Forskriften finner du her:

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2017-11-14-1810

Hele protokollen for saken finner du ved å gå på kommunens hjemmeside under Politiske møter og klikke deg fram til møter 7. november (TPN-utvalget) og 14. november (kommunestyret). Du kan også gå direkte til lenken her:

http://159.171.0.170/einnsyn-TVE/Dmb

Sist endret 06.12.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering