Ekstraordinær båndtvang er innført.

Hunder  - Klikk for stort bilde Det har vært mye snø og en lang kuldeperiode i Tvedestrand i vinter. Fra meterologisk hold varsles det om noe nedbør i form av snø de nærmeste dagene. På bakgrunn av dette innføres det nå ekstraordinær båndtvang i deler av kommunen. 

Snømengdene er betydelige og har variabel grad av bæreevne og viltet går gjennom i mange områder. Viltet går nå på lavgir og tærer på reservene. Under de rådende snøforholdene har viltet betydelige problemer og bør beskyttes mot unødige påkjenninger. Det er derfor viktig å ha kontroll på hunder, slik at viltet ikke blir stresset og jaget av løse hunder.

Snøforholdene vurderes som ekstraordinære i store deler av Tvedestrand kommune. Det er forskjell på snømengdene i ulike områder innenfor kommunen. Det relativt lite snø på øyene og kyststripa, mens det er betydelige mengder i strøka innafor. Med bakgrunn i lokalkunnskapen om snømengder vurderes det riktig å la båndtvangen gjelde for områdene nord og vest for de ytre veiene, dvs. Fv. 410 og 411 (mellom grensa til Arendal og Risør). Områdene sør og øst for denne avgrensingen vurderes ikke å ha slike snømengder at forholdene kan betegnes som ekstraordinære. Det fastsettes lokal forskrift om ekstraordinær båndtvang i deler av Tvedestrand kommune. Formålet med forskriften er å beskytte viltet.

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder, Tvedestrand kommune, Aust-Agder (PDF, 18 kB)

Det kan klages på forskriften. Klageinstans er Fylkesmannen, men klagen skal sendes til Tvedestrand kommmune. Henvis gjerne til saksnummeret vårt 2018/173 - postmottak@tvedestrand.kommune.no

Sist endret 07.03.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering