Høring - Forlengelse av forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder

fiskpåland - Klikk for stort bilde


Fiskeridirektoratet har 10.11.17 sendt ut forslag om forlengelse av forskriften om bevaringssoner i Tvedestrand for 10 år.

Høringsdokumentene finnes på nettsiden til Fiskeridirektoratet:

http://www.fiskeridir.no/Sjoeareal/Dokumenter/Hoeringer/Forlengelse-av-forskrift-om-bevaringssoner-i-Tvedestrand-kommunes-sjoeomraader

Høringsuttalelser og innspill sendes Fiskeridirektoratet, postmottak@fiskeridir.no eller Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen 

Høringsfristen er 31.12.2017.

Sist endret 14.11.2017
Fant du det du lette etter?
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering