Markering av Furøya som nasjonalt kulturlandskap

Furøya landskap (Furøya IKS) - Klikk for stort bilde Velkommen til markering av Furøya som nasjonalt utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Dette markeres med offisiell åpning 12. juli kl. 12.00 i hageanlegget. Landskapsgeograf og fotograf Oskar Puschmann kommer og gir oss sin versjon av Furøya – før og nå.

Furøya er en perle for mange båtfolk i Aust-Agder. I juli skal imidlertid Furøya og Hestøya markeres for sine verdier på land - verdier som er blitt skapt gjennom langvarig bruk. På øya finnes det utvalgte naturtyper, et rikt artsmangfold, staselige trær, et særegent bygningsmiljø, et flott område for friluftsliv osv.

Nasjonale miljø-, kulturminne- og landbruksmyndigheter har sett verdiene og dermed er Furøya blitt en del av de eksklusive områdene for kulturlandskap. Dette er dugelig moro og Fylkesmannen, kommunen og Furøya IKS inviterer til markering av utvelgelsen. Markeringen skjer etter godt samarbeid med Kystkulturuka. Ordføreren foretar den offisielle åpningen, mens landskapsgeograf Oskar Puschmann forteller oss hva slags endringer som har skjedd i landskapet på Furøya. Ta med deg barna og bestefar og bli med på markeringen 12. juli.

Kystkulturuka har satt opp felles båttransport fra havna i Tvedestrand kl. 10.00 og 11.00 med retur kl 14.00 og 15.00. Se mer info/bestill billetter her:

https://kystkulturuka.hoopla.no/sales/3770766813

Kontaktpersoner:

Daglig leder Furøya IKS Asbjørn Aanonsen, tlf. 911 63 379 –asbjorn.aanonsen@tvedestrand.kommune.no

Seniorrådgiver Lisbeth Svendsen Kismul, tlf. 37 01 75 98/915 65 424 – fmavlsk@fylkesmannen.no

Lenker:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/kulturlandskap/utvalgte-kulturlandskap/aust-agder/furoya

https://www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Aust-Agder-har-fatt-et-nytt-Utvalgt-kulturlandskap-i-jordbruket/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fjorten-nye-utvalde-kulturlandskap-i-jordbruket-fram-mot-2020/id2605625/

Sist endret 09.07.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering