Ny parkeringsordring fra 1.januar 2017

Tilfeldig parkeringsplass - Klikk for stort bilde Fra 1. januar 2017 vil det bli ny parkeringsordning.

En times gratis parkering.
Avgift for ladbare motorvogner.

Nye satser for bøter: 300, 600 og 900.

Du kan lese mer inne på denne nyheten.

 

 

Kommunen innfører 1 times gratis parkering for Tvedestrand sentrum fra 1.januar 2017.

Som følge av dette opphører ordningen med gratis parkering i sentrum i julen fra 2017

For å følge opp vedtaket så er ordningen slik:

De som parkerer trekker billett, og da er den første timen gratis. Det samme gjelder for de som benytter EASYPARK. Dette for å kunne kontrollere hvor lenge bilen står parkert.

Ordningen vil i første omgang bli skiltet på alle billettautomater.

Avgift for ladbare biler.

Kommunen har også valgt å følge ny forskrift for parkering, som sier at ladbare biler får avgift på lik linje med andre motorkjøretøy fra 1.januar 2017. Dermed vil det være samme regler for ladbare biler som andre kjøretøy.

Her vil det ikke komme egne skilt. I følge ny forskrift så skal det kun skiltes dersom det ikke er parkeringsavgift på plassen.

Nye satser for ileggelser: (bot)

Dagens satser for ileggelser endres fra 1.januar 2017. Dette gjelder hele landet.

Gebyr for “ileggelser” øker fra dagens kr. 300 og 500 til kr. 600,-, pluss “sanksjon” for parkering på HC plass som blir kr. 900,-
 

Fra forskriften:

· § 36. Kontrollsanksjon. “Tilleggsavgift” endrer betegnelse til “kontrollsanksjon” med følgende satser:

o Parkering på gratisplass med krav til urskive/parkeringsskive eller trukket gratisbillett uten slik dokumentasjon: kr 300,-

o Ikke betalt parkeringsavgift eller parkering i strid med oppmerking: kr 600,-

Blir bilen stående feilparkert i over tre døgn, skal kontrollsanksjonen settes til prisen for parkeringsavgiften pluss kr 600,-

o Urettmessig parkering på plass reservert for forflytningshemmede: kr 900,-

o Fører av motorvogn skal gis rimelig frist til å sette seg inn i parkeringsvilkårene og å foreta nødvendig betaling/registrering før kontrollsanksjon kan ilegges. Det kan ilegges kontrollsanksjon tidligst fem minutter etter parkeringstiden er utløpt.

 

Satsene reguleres hvert 5. år i takt med endringer i konsumprisindeksen.

Annet:

Det vil bli utarbeidet ny skiltplan innen sommeren 2017. Her vil det komme nye skilt for parkering. Kommunen utarbeider planer for opprettelse av flere ladestasjoner for ladbar motorvogn.

 

Sist endret 20.12.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering