Reguleringsplan - Brennvika, Borøya - Offentlig høring

Kommunevåpenet - Klikk for stort bilde

 

Teknikk-, plan- og naturutvalget har i møte den 23.05.2017 vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Brennvika ut til høring og offentlig ettersyn i medhold av PBL §§12-10. Formålet med planen er til rette for å anlegge 11 boliger og 3,9 dekar for leiligheter. Bryggeanlegg inngår i planen.

I vedtaket fra teknikk, plan og naturutvalget heter det blant annet følgende:

«Det må fremgå av bestemmelsene hvordan opprinnelig terrengformasjon og vegetasjon skal ivaretas». Bestemmelser knyttet til dette blir utarbeidet i høringsperioden

Sakens dokumenter finner du her:

Høringsbrev (PDF, 63 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)
Utredning av adkomstvei (PDF, 2 MB)
Illustrasjonsplan (PDF, 895 kB)
Reguleringskart (PDF, 2 MB)
Reguleringsbestemmelser - justert i henhold til vedtak i teknikk-, plan- og naturutvalget. (PDF, 63 kB)

Eventuelle innspill må være skriftlige og sendes til:

Tvedestrand kommune v/plan, miljø og eiendom, Pb. 38, 4901 Tvedestrand eller på mail til:
postmottak@tvedestrand.kommune.no

Alle innspill bes merket med saksnr 15/518 og frist for å komme med innspill er 14.09.2017.

Sist endret 31.07.2017
Fant du det du lette etter?
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering