Status for skoleundersøkelsen per 9.mai 2018

Kommunevåpenet - Klikk for stort bilde Det er allerede registrert hele 1013 svar på skoleundersøkelsen! Kommunen har fått mange henvendelser og det merkes et stort engasjement.

Det ble bestemt at undersøkelsen skal gå ut som SMS-undersøkelse. Norsk Gallup (Kantar TNS) sendte i løpet av 7.mai ut 3498 SMS med lenke til undersøkelsen. Til informasjon er det ca. 5000 personer i målgruppen. Telefonnumrene er hentet fra databaser som Norsk Gallup (Kantar TNS) besitter. Disse basene er innhentet og koblet fra flere ulike kilder, f.eks. Posten og mobilleverandører, for å samle mest mulig korrekt og oppdatert informasjon om blant annet kontaktinformasjonen til Norges innbyggere. Det er likevel en forskjell mellom antall utsendinger og antall innbyggere i målgruppen. Dette er eksempler på hvorfor ikke alle innbyggerne i målgruppen har mottatt undersøkelsen:

1. Noen personer ikke har mobiltelefon.

2. Noen personer kan ha registrert sitt mobilnummer på et barn, eller andre i familien. Dermed har man ikke oversikt over nummerets bruker, kun hvem nummeret er registrert på.

3. Basen inneholder utdatert informasjon, da det er noe «treghet» mellom endringer som gjøres ved f.eks. adresseendring, og oppdatering i Norsk Gallup sine baser.

Selv om alle i målgruppen ikke svarer, vil undersøkelsen allikevel være nyttig og verdifull, og gi et representativt bilde av innbyggernes meninger.

Som løsninger for å fange opp alle i målgruppen har vi derfor lagt opp til følgende:

De som ikke har smartmobil:

Ringer til kommunen og avtaler et møtepunkt for svar på en datamaskin på kommunehuset. Veileder vil være tilgjengelig, slik at det ikke skal bli noen problemer med det tekniske. De som allerede har ringt inn, må ikke gjøre det på nytt.

De som har smartmobil, men av en eller annen grunn (se over) ikke har fått sms:

Ringer kommunen og oppgir sitt mobilnummer (smartmobil). Disse numrene vil bli oversendt samlet Norsk Gallup (Kantar TNS) slik at de kan sende undersøkelsen ut til disse ca. 14.-15. mai. De som allerede har ringt inn, må ikke gjøre det på nytt. 

Sist endret 11.05.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering