Stilling ledig

Vi har 2 ledige stillinger som pedagogisk psykologisk rådgiver ved PP-tjenesten for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune - Aust Agder

Søknadsfrist 10. desember 2017. 

Demenskafe

 

Tirsdag 21. november fra klokken 18:00 til 20:00 er det demenskafe i arbeidsstua på Strannasenteret.

Temaet for kvelden er: Hvordan har vi det som pårørende?

Masse penger

Rådmannens forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021 er nå offentliggjort. 

fiskpåland


Fiskeridirektoratet har 10.11.17 sendt ut forslag om forlengelse av forskriften om bevaringssoner i Tvedestrand for 10 år.

Kommunevåpenet

Kommuneplanutvalget vedtok den 7. november 2017 å legge utkast til kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030 ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 11-14.

Høringsfrist er satt til 2. januar 2018.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering