Ofte stilte spørsmål

Vi har forsøkt å samle opp spørsmål vi ofte får - og laget korte svar til spørsmålene.

Spørsmålene er sortert på følgende emner:

Generelle spørsmål
Vakttelefon
Jeg ønsker å leie det gamle rådhuset, hva gjør jeg da?
Jeg trenger et møterom, har kommunen noe å låne ut?
Jeg har flyttet, hvor melder jeg fra om det?

Arbeid
Hvordan kontakter jeg NAV, Tvedestrand?
Er det ledige stillinger for meg i kommunen?
 

Barn og familie
Når og hvordan søker jeg barnehageplass?
Hva koster barnehageplass?
Hvor finner jeg internettsidene til barnehagene?
Hvordan kommer jeg i kontakt med barnevernet?
Kan jeg bli støttekontakt?
Hvordan blir vi besøkshjem?

Bolig og eiendom
Kan jeg søke startlån når jeg skal bygge eller kjøpe hus?
Hvor ofte blir pipene feid, og hvor bestiller man feiing?
Hvem tømmer septiktankene, hvor bestiller vi tømming?
Hvilken ukedag henter de søppel der jeg bor?
Når er avfallsplassen åpen?
Hvem kontakter jeg for å få vannmåler?
Hvordan finner jeg reguleringsplaner for der jeg bor?

Helse
Hva er telefonnummeret til Psykisk helse i kommunen?
Hvordan får jeg tak i distriktspsykiatrisk senter (DPS)?
Hvordan får jeg tak i krykker og andre hjelpemidler?
Hvor er det legekontor i kommunen?


Individ og samfunn 
Begravelse, bryllyp, dåp el. - hvordan får jeg kontakt med kirkevergen?
Kan jeg stemme i Tvedestrand?
Hvordan får jeg se et dokument fra kommunens arkiv?


Innvandring og integrering
Hvor kan jeg gå på norskkurs?


Kultur, idrett og fritid
Finnes det turkart over hele kommunen?
Har kommunen en kulturskole?
Hvordan er tilbudet om svømming?
Når er biblioteket åpent?
Natur og miljø
Hva gjør jeg med påkjørte og skadede dyr (fallvilt)?
Hvor kan jeg sette opp telt og hvor lenge?
Når er det båndtvang?
Hvor kan jeg fiske i Tvedestrandsfjorden?
Hvordan får jeg fatt på fiskekort og hva annet må jeg tenke på før jeg fisker i innlandsvann?

Næring
Når er fristen for å søke produksjonstilskudd?

Omsorg, trygd og sosiale tjenester
Når er søknadsfrist for bostøtte og hvor får jeg søknadsskjema?
Hva gjør jeg for å få en sykehjemsplass?
Hvor kan jeg få TT-kort?
Hvor kan jeg få parkeringsbevis for forflytningshemmede?
Hvordan går jeg fram for å få hjemmehjelp eller hjemmesykepleie?

Skatter og avgifter
Er det mulig å få avtalegiro?
Hvordan får jeg rettet opp feil i fakturaer?
Kan jeg få utsatt forfall på fakturaen?
Hvor ofte betales kommunale avgifter?
Jeg har betalt dobbelt vedr. en faktura
Jeg har mottatt purring men jeg finner ikke fakturaen
Jeg har mottatt purring men jeg har ikke fått tilsendt faktura
Jeg har mottatt purring men skjønner ikke hva det purres på
Hvor ligger folkeregister og nærmeste skattekontor?
Når får jeg skattepengene?


Skole og utdanning
Når er første/siste skoledag og skoleferiene (skolerute)?
Påmeldingsfrist SFO, skolefritidsordning

Trafikk, reiser og samferdsel
Hvor henvender jeg meg om vedlikehold, strøing og brøyting av veier?
Hvor søker jeg om å få fartsdumper?
Hvor kan jeg melde feil på gate- og veibelysning?
 

Sist endret 12.01.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering