Parkering

blomster og parkering ved meieriet - Klikk for stort bilde Tvedestrand kommune har ca. 700 offentlige parkeringsplasser. Det betyr at vi har begrenset med parkeringsplasser, og at vi derfor må gjøre vårt beste for å gi mulighet for parkering til alle som trenger det. For å klare dette er det viktig at alle retter seg etter de reglene som gjelder for parkering.

Parkeringstjenesten:

Parkeringstjenesten skal se til at eksisterende parkeringsplasser er tilgjengelige, og ha oppsyn med at kjøretøy parkeres i samsvar med gjeldende regelverk. Det ilegges parkeringsgebyr dersom kjøretøy er feilparkert, og tilleggsgebyr der det ikke foreligger bevis for betaling.

Tjenesten er underlagt følgende lover:
• Vegtrafikkloven og vegloven med tilhørende forskrifter og normer.
• Forurensningsloven.

Kommunen kan taue bort kjøretøy som:
• Er til fare.
• Bryter med forurensningsloven.
• Ikke har betalt avgift.

Ditt ansvar er å følge skilter og gjeldende trafikkregler.

Parkeringsautomater:
Du finner en billettautomat ved alle avgiftsbelagte parkeringsplasser. Flere av disse tar både kort,  kontanter og betaling via app. Betalingsinformasjon finnes på automatene. Dersom det er feil med en automat så meldes dette til Teknisk drift, slik at vi kan få fikset feilen.
 

Parkeringssone

Hele Tvedestrand sentrum er å betegne som en Parkeringssone. Det betyr at biler som er innenfor sonen skal stå på oppmerkede felt for parkering. Det er satt opp to Informasjonstavler som viser hvor det er mulig å parkere. Disse tavlene er satt opp på Knud Knudsens plass (ved KIWI) og ved Kommunehuset.

Parkering Sentrum (PDF, 49 kB)

Langtidsparkering:
Finnes på Hagefjordbrygga (Borøy), Nybrygga (Gjeving) og Einarsvika (Gjeving). Parkering mot avgift.
 
Parkering Einarsvika (PDF, 5 kB)

Avgiftsparkeringen på Hagefjordbrygga og Nybrygga er avgiftsbelagt hele året.
Langtidsparkering i Ramsdalen (Tvedestrand) er gratis i tiden 25.6 - 15.8. Ellers mot avgift.

Parkeringstiden varierer og her må man følge skilting på plassen. Husk at kontroll utføres også utenfor Tvedestrand sentrum.


Avgift for ladbare biler

Kommunen har også valgt å følge ny forskrift for parkering, som sier at ladbare biler får avgift på lik linje med andre motorkjøretøy fra 1. januar 2017. Dermed vil det være samme regler for ladbare biler som andre kjøretøy.

Her vil det ikke komme egne skilt. I følge ny forskrift så skal det kun skiltes dersom det ikke er parkeringsavgift på plassen.


Leie av kommunale parkeringsplasser:

Det er mulig å leie en parkeringsplass til en fast årsavgift. Disse plassene kan leies ut:

- Tøffeltomta 11 plasser
- Middelskolen 10 plasser
- Rughagen 5 plasser
- Bakkeskåt (øvre) 7 plasser
- Bakkeskåt (nedre) 8 plasser

Sum 41 parkeringsplasser

Lyngør Vel leier også 12 parkeringsplasser av kommunen ved Nybrygga på Gjeving. Disse plassene er kun for bruk av Lyngør Vel.

Priser:
Årlig leie av parkeringsplasser er satt til kr. 5000,- per plass inkl. mva.

Søknad sendes til:
Tvedestrand kommune v/Teknisk drift, Postboks 38, 4901 Tvedestrand eller på epost til postmottak@tvedestrand.kommune.no.


Parkeringsavgift for sommer: 1/6 – 31/8 er kr. 25,- per time.
Parkeringsavgift for vinter: 1/9 – 31/5 er kr. 10,- per time.

Fra 1.1.2017 skjer en del endringer innenfor regelverk om parkering.

Det innføres ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering og det gjøres noen justeringer i forskrift om offentlige parkeringsgebyr. Under følger noen av de endringer som gjelder for deg som bilfører.

  • Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på kroner 900.-
  • Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett) vil du få en kontrollsanksjon på kroner 300.-
  • Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på kroner 600.-
  • Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede vil du måtte betale en kontrollsanksjon på kroner 900.- I tillegg risikerer du at bilen din raskt blir inntauet.

Dersom du mener det er grunn til å klage:

Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon.  (informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen) Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor.

  1. Ilagt parkeringsgebyr av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det)
  2. Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda.

Se eventuelt mer informasjon på: http://pklagenemnda.no/

Informasjon om de aktuelle forskrifter kan du finne her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-261

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260?q=Parkeringsforskriften

Husk at ryddige parkeringsforhold er et gode for alle.  Ta hensyn til bilen ved siden av deg slik at den ikke påføres skade eller små bulker.

 
 

Sist endret 03.01.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Anton Thomassen

Enhetsleder
Telefon :37 19 95 44
Mobil :951 97 065
E-post :anton.thomassen@tvedestrand.kommune.no

Otto Bugge

Ingeniør vei/plan
Telefon :37 19 95 55
Mobil :911 29 909
E-post :otto.bugge@tvedestrand.kommune.no
Login for redigering Login for redigering