Arealplaner/reguleringsplaner

Godkjente reguleringsplaner finner du ved å søke på gårds- og bruksnummer eller adresse i kartet (Gisline webinnsyn). Velg karttype "Regulerings-/bebyggelsesplaner" fra nedtrekksmenyen.

Kart/GISLINE webinnsyn

Søkbart planarkiv

 

OPPSTART REGULERINGSPLAN:

Plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 krever at det forut for oppstart av reguleringsplaner avholdes et formelt oppstartsmøte: «Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges fram for planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet».

For at saksbehandler skal kunne forberede seg tilstrekkelig til oppstartsmøtet ber vi om å få tilsendt oppstartsmøte_MAL (DOCX, 40 kB) ferdig utfylt.

Andre maler fra Regjeringen.no:

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/


ANDRE AREAL- OG REGULERINGSPLANER:

Bruksplan for friluftsområdene Solfjellparken og Langjordet - behandlet i kommunestyret 5. mai 2015 (PDF, 4 MB)

Verneplan for Tvedestrand sentrum - kart over utstrekning (PDF, 611 kB)

Verneplan for Tvedestrand sentrum - reguleringsbestemmelser (PDF, 217 kB)


Kommunedelplan for kystens byggeområder 2011-2023
Kommuneplan arealdel 2007-2018 (PDF, 7 MB)
Reguleringsplan for Dalheia, Gjeving
Kommunedelplan E18 Tvedestrand-Arendal (PDF, 15 MB)

 

REVISJON AV KOMMUNEPLANES AREALDEL:

Planprogram - Revisjon av kommuneplanens arealdel 2014-2025 (PDF, 506 kB)

Protokoll - Planprogram (PDF, 48 kB)

Sist endret 20.12.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Svein O Dale

Enhetsleder
Telefon :37 19 95 41
Mobil :916 61 424
E-post :svein.olav.dale@tvedestrand.kommune.no
Login for redigering Login for redigering