Klage på enkeltvedtak

Tvedestrands politiske reglement sier følgende:

Ordinær klagerett
Alle enkeltvedtak (jfr. Fvl. § 2) kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse.

Formannskapet behandler klagesaker som ikke naturlig tilligger de klageutvalgene som utgår fra komitéene, jfr. fvl § 28, andre ledd

 

 Alminnelig klagefrist etter fvl § 29 er 3 uker fra du mottar vedtaket i posten.

Sist endret 06.05.2014
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering