Kommuneplanens arealdel 2017 - 2029

Kommunevåpenet - Klikk for stort bilde Kommuneplanens arealdel 2017-29 er endelig behandlet av kommunestyret 07.02.17.

Alle private og offentlige innspill om ny arealbruk er utredet. Konsekvensutredningene (KU) inneholder kart med forslag til ny arealbruk, samt rådmannens og politikernes behandling.

Det er gjort noen justeringer av formålsgrensene på planen fra 2007 som ikke er konsekvensutredet. Dette dreier seg i hovedsak om endringer fra utbyggingsformål til grønne formål, eller består i mindre justeringer for å få en mer hensiktsmessig arrondering av eksisterende etablerte byggeområder. Byggearealer som har lagt inne over flere revisjonsperioder er tatt ut. Alle grunneiere som er berørt av nevnte justeringer er tilskrevet og har fått gi sine merknader som er hensyntatt.

Planbeskrivelsen inneholder arealregnskap for samlet arealvirkning av alle planendringene. Kommunedelplan for kystsonen vedtatt i 2012 er bare i mindre vesentlig grad berørt av revisjonen.

Dokumenter fra planprosessen:

Protokoller fra planprosessen:

Vedtatte plandokumenter:

Sist endret 04.01.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Andreas Gimming Stensland

Arealplanlegger/ siv. arkitekt
Telefon :37 19 95 60
Mobil :952 25 549
E-post :andreas.gimming.stensland@tvedestrand.kommune.no

Svein O Dale

Enhetsleder
Telefon :37 19 95 41
Mobil :916 61 424
E-post :svein.olav.dale@tvedestrand.kommune.no

Anne Karen Røysland

Seniorrådgiver, byggesak
Telefon :37 19 95 21
E-post :anne.k.roysland@tvedestrand.kommune.no
Login for redigering Login for redigering