Badering

 

Folkehelseinstituttet har i juli fått rapportert fire alvorlige tilfeller av Vibrio vulnificus-infeksjon hos badende i Oslofjorden.

Østre agder brannstasjon logo

 

Oppheving av restriksjoner og forbud gjelder jakt og arbeid i skog og annen utmark. Det presiseres at bålforbudet i tidsrommet 15. april til 15. september står som før, og at aktsomhetsplikten til enhver tid er gjeldende. Det er ikke restriksjoner på grilling på egen eiendom.

Bøker

Alle skolene starter opp mandag 20. august.

Se liste under for detaljert informasjon.

Lov og klubbe

VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens(pbl) §§ 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3.
10.
juli
Brann

På grunn av den ekstreme tørken har brannsjefene på Agder besluttet å inndra alle dispensasjoner som er gitt i forbindelse med skogsdrift. Dette med bakgrunn i den meget krevende situasjonen med lav grunnvannstand og store deler av vegetasjon er så tørr at det antennes lett. Den store skogbrannfaren vil holde seg ut juli, slik det ser ut nå.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt oss

Tlf: 37 19 95 00
Sentralbord: Kl. 9.00-15.00
Besøksadresse
Kommunehuset
Tjennaveien 30
Tvedestrand
Postadresse
Postboks 38
4901 Tvedestrand
Legevakt 116117 Hvit
Login for redigering Login for redigering