Beredskap

Beredskap bilde - Klikk for stort bilde Ved større ulykker og lignende skal det organiseres en samordnet innsats for å avgrense skadevirkningene. Normalt er det den sivile redningstjenesten, ledet av politiet eller det kommunale brannvesen, som rykker ut og håndterer branner, uhell og ulykker.

Tvedestrand kommunes ansvar i en krisesituasjon er på oppdrag å delta i arbeidet med skadebegrensende tiltak for å sikre mennesker, miljø og økonomiske verdier.

I noen tilfeller kan også den sivile redningstjenesten, et samarbeid mellom en rekke offentlige etater, frivillige organisasjoner og private selskaper med ressurser innen redningstjeneste settes inn.

Kommunale myndigheter har ansvaret for at det foretas beredskapsforberedelser innen de ulike kommunale virksomhetsområder, samt et generelt ansvar for befolkningens ve og vel i en krisesituasjon. Les gjerne mer om kommunal beredskapsplikt i veilederen.

Tvedestrand kommune har en samordnet Plan for helsemessig og sosial beredskap. Planen er et nødvendig hjelpemiddel for raskt å kunne reagere rasjonelt og effektivt i kritiske situasjoner. Leder for kommunens kriseledelse er ordføreren.

I forbindelse med praktisk håndtering av en uønsket hendelse, bruker kriseledelsen informasjonsverktøyet DSB-CIM. Verktøyet DSB-CIM brukes til å utveksle informasjon internt og eksternt, logge hendelsen, rapportere og tilføre oversikt over situasjonen.
 

Vakttelefoner
Vakttelefoner
Nasjonal/regional/kommunal beredskapKontakt/lenkeTelefon
Brann110
Politi112
Ambulanse113
Alarmtelefon for barn og unge116 og 111
Østre Agder Krisesenter (for kvinner og menn)Østre Agder Krisesenter37 01 32 80
LegevaktLegevakten i Arendal815 32 999
Teknisk vaktTeknisk vakt37 16 31 18
Fylkesmannen i Aust-AgderSamfunnssikkerhet og beredskap37 01 75 00
Mattilsynetwww.mattilsynet.no06040
Folkehelseinstituttetwww.fhi.no21 07 70 00
Kriseinfo (nettportal)Kriseinfo

  

Sist endret 12.01.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering