Kommunale selskaper og samarbeider

Tvedestrand kommune har eierinteresser i flere selskaper. Kommunen samarbeider også med andre kommuner i Aust-Agder, både gjennom interkommunale selskaper (IKS), og gjennom interkommunale samarbeid.

Tvedestrand Vekst AS

Risør og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap (RTA)

Østre Agder Brannvesen (ØABV)

Lisand Industrier

Agder Energi

Østre Agder Overformynderi er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Arendal, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Overformynderiet holder til i Arendal kultur- og rådhus.

Etablerersenteret er et interkommunalt samarbeid som eies av Arendal, Tvedestrand og Froland kommuner.
Tilbudet er bistand, kurs og veiledning ved oppstart av egen bedrift.

Kulturskolen Øst i Agder eies av kommunene Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand. Skolen har undervisningstilbud innenfor dans, kunst og musikk, alle i mange sjangre. Kulturskolen har administrasjon i Tvedestrand Kommunehus.

IKT-tjenestene er et interkommunalt samarbeid, IKT Agder, der virksomheten har hovedkontor i Arendal og et kontor på Vegårshei. IKT Agder vil organiseres som et § 27 samarbeid etter kommuneloven og er et eget rettssubjekt. Gjennom samarbeidet er det etablert felles IKT-tjeneste for kommunene: Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Åmli, Vegårshei, Arendal, Froland, Grimstad og Aust-Agder fylkeskommune. Alle IKT-relaterte oppgaver skal løses gjennom samarbeidet, dette gjelder både drift, vedlikehold og innkjøp av felles programvare, servere m.m.

Furøya IKS - Furøya og Hestøya eies av Staten ved Miljøverndirektoratet. Furøya IKS kjøpte bygningene, hageanlegget og omliggende areal av Riksantikvaren, som var eier fra 1993 til 2014. Tvedestrand kommune har ansvaret for skjøtsel og vedlikehold av kulturlandskapet og friluftsområdene. Hele Furøya og Hestøya med samtlige bygninger ble i 2002 fredet med hjemmel i lov om kulturminner, §§ 15 og 19.

Sist endret 29.05.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Jan Dukene (TTL)

Ordfører, Formannskap, TPN, administr.utv
Telefon :37 19 95 99
Mobil :908 46 001
E-post :jan.dukene@tvedestrand.kommune.no
Login for redigering Login for redigering