Om nettstedet

Anne Gretes pc 3 - Klikk for stort bilde Kommunen etterstrever prinsippet om meroffentlighet. Publikum og medier skal sikres innsynsrett og enkel tilgang til informasjon om kommunens kjernevirksomhet og satsningsområder. 

 

Informasjonen er forsøkt gjort så enkel, kortfattelig og praktisk som mulig, og er ikke ment å gi en redegjørelse som vil passe i alle tilfeller.

Vi forsøker å sikre at all informasjon er så korrekt som mulig, men gjør oppmerksom på at det kan forekomme feil, og at innholdet ikke er å betrakte som juridisk bindende. Vi garanterer ikke innhold på eksterne nettsider det lenkes til.

Kommunens hjemmeside er knyttet opp mot Nasjonal Tjenestekatalog (Kommuneforlaget) og informasjonsstandard for offentlige tjenester, Los. Dette skal øke tilgang på relevant informasjon og nyttige linker, og lette vedlikehold av informasjon om kommunens kjernevirksomhet.

Hensikten med denne klargjøringen er ikke å omgå gjeldende norsk rett.

Det daglige ansvaret for kommunens nettsider er fordelt slik:

  • Ansvarlig redaktør (rådmannen) har det overordnede ansvaret for nettsiden. 
  • Webgruppa har ansvar for å diskutere- og utarbeide retningslinjer for innhold, organisering/presentasjon av innhold og grafisk utforming. Webgruppa har også ansvar for ansattportal, og består av:

- leder og webredaktør ansattportal og komm.ansvarlig
Tone Vestøl Bråten, enhetsleder administrativ støtteenhet
-  webredaktør nettside 

  • Enhetslederne er ansvarlige for ansvar for at det blir levert innhold til nettsiden på sine respektiv områder, opplysninger om enhetens tjenester, ansatte mm må ajourholdes tilstrekkelig og utvikles videre.
  • Webredaktør har ansvaret for at nødvendig ajourhold utføres, for å sende ut påminnelser/ foreta nødvendig utvelgelse/redigering/korrekturlesing samt kontakt med gruppen som utfører dette arbeidet
  • Enhver som publiserer informasjon på kommunens nettsider, er ansvarlig for at dette er i overensstemmelse med gjeldende lovverk, retningslinjer, opphavsregler og andre regler for publisering på Internett.
  • IT-drift har ansvaret for drift av kommunens domenenavn, for installering av nødvendig programvare og for drift av og tilgang til kommunens nettjenere. Tilgang blir gitt på anmodning fra webmaster.
  • Leverandør, ACOS AS, har ansvaret for den tekniske utviklingen og driften av nettstedet.

 

 

 

 

Sist endret 09.06.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering