Familiehuset - Ressurssenter for barn og unge

Smithehuset2 - Klikk for stort bilde

Vi yter tjenester til familier, barn og unge.

Enheten vår er satt sammen av flere fagområder, og har som mål å utgjøre en forskjell for barn, unge og deres familier.

Kristin de Lange Johannessen - Klikk for stort bilde

I Familiehuset på brygga i Tvedestrand finner du helsestasjon med jordmor, og helse- og omsorgstjenester for barn og unge. 

I Familiehuset har to tjenester som er interkommunale også kontorer:

  • PPT-rådgivere, Risør er vertskommune. Hovedkontor er i Risør.
  • Barnevernkonsulenter, Gjerstad er vertskommune. Hovedkontor er på Brokelandsheia i Gjerstad.

I Familiehuset er det også noen tjenester som ikke har kontorer:

  • Interkommunalt krisesentertilbud for kvinner og menn. Arendal er vertskommune.
  • Tjenna legekontor - fire kommunalt ansatte leger. Besøksadresse er Søsterdalen 16, Tvedestrand.
  • Fritidsklubben - tilbud for barn og unge fra 13 år

Spesialpedagog for barnehagene, ansatt i barnehageenheten, har kontor i Familiehuset på brygga i Tvedestrand.

Enhetsleder er sekretær for ungdomsrådet i Tvedestrand.

Enhetsleder er også folkehelsekoordinator.

Sist endret 21.03.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kristin de Lange Johannessen

Enhetsleder og sekretær for ungdomsrådet
Telefon :37 19 93 32
Mobil :975 25 290
E-post :tveklj@tvedestrand.kommune.no
Login for redigering Login for redigering