Enhet for omsorg og rehabilitering

Sykehjemmet/ omsorgsboliger - Klikk for stort bilde

Enhet for omsorg og rehabilitering

Omsorg og rehabilitering gir tjenester til innbyggere som oppfyller kravene til slike tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Enheten organiserer tjenester som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering, omsorgslønn, kortidsopphold, avlastningsopphold, BPA (brukerstyrt personlig assistanse), støttekontakt, trygghetsalarmer, fysioterapi /rehabiliteringstjenester, formidling av hjelpemidler korttid eller langtid, vaskeri, kjøkken, matombringing, boligtildeling og sykehjemsplasser.

Enheten har fire driftsområder

• Avdeling for hjemmetjenester
- Avdelingsleder: Anna Elisabeth Pedersen
Hjemmetjenestene er delt inn i 2 soner:
- Sentrum Vest/Holt : Fagleder Kari Anne Walle Bjerkaker
- Sentrum Øst/Dypvåg: Fagleder Ragna Marie Haugland
- Hjemmehjelps kontakt: Fagansvarlig Hege Bjerkeseth
- Hjemmetjeneste natt: Fagleder Anita Edvardsen

Vakttelefon hjemmesykepleien: 95 19 70 52


• Sykehjem – 46 plasser
- Avdelingsleder: Laila Anita Suorsa
Sykehjemmet er delt inn i 3 avdelinger:
- Avd. 1 - skjermet avd: Fagleder Jan Kåre Klodvik
- Avd. 2: Fagleder Karen Sophie Botn
- Avd. 3: Fagleder Liv Marit Haugum


• TUI - Tildeling, utvikling og innovasjon
- Konstituert avdelingsleder: Kristine Kvamme
- Friskliv: Halvor Myhren Sundsdal 371 99 616
- Tildeling av tjenester: 977 38 449 / 391 99 607
- Syn - hørsel: Tine Krüger 469 54 525
- Hjelpemiddelmontør: Øyvind Karlsen 945 23 190
- Kreftkordinator: Linda Cecilie Berntsen - starter 16 oktober 2018
- Avansert geriatrisk sykepleier/stipendiat: Kristin Jeppestøl
Fysioterapi og rehabilitering, kortidsplasser, formidling av hjelpemidler korttid eller langtid samt folkehelse
- Helsefremmende hjemmebesøk: Martha Seiersnes
- Fysioterapitjenesten: Fagleder Kristine Kvamme

- Fysioterapi barn tlf.: 371 99 616
- Geriatri, kvalitetskoordinator: Kristin Jeppestøl og Kristina Søraker Henriksen
- Hverdagsrehabilitering: Fagleder Inger Homme

• Service
- Kjøkken: Fagleder Mona Levy
- Renhold: Fagleder Cristina S. Woxmyhr

Sist endret 24.08.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Liv Siljan

Enhetsleder omsorg og rehabilitering
Telefon :37 19 96 08
Mobil :400 07 612
E-post :Liv.siljan@tvedestrand.kommune.no
Login for redigering Login for redigering