Enhet for omsorg og rehabilitering

Sykehjemmet/ omsorgsboliger - Klikk for stort bilde

Enhet for omsorg og rehabilitering

Omsorg og rehabilitering gir tjenester til innbyggere som oppfyller kravene til slike tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Enheten organiserer tjenester som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering, omsorgslønn, kortidsopphold, avlastningsopphold, BPA (brukerstyrt personlig assistanse), støttekontakt, trygghetsalarmer, fysioterapi /rehabiliteringstjenester, formidling av hjelpemidler korttid eller langtid, vaskeri, kjøkken, matombringing, boligtildeling og sykehjemsplasser.

Enheten har fire driftsområder

• Avdeling for hjemmetjenester
- Avdelingsleder: Anna Elisabeth Pedersen
Hjemmetjenestene er delt inn i følgende 6 team:
- Sentrum Vest/Holt : Fagleder Kari Anne Walle Bjerkaker
- Sentrum Øst/Dypvåg: Fagleder Ragna Marie Haugland
- Strannasenter boliger: Fagleder Hege Bjerkeseth
- Hjemmetjeneste natt: Fagleder Anita Edvardsen


• Sykehjem – 46 plasser
- Avdelingsleder: Laila Anita Suorsa
Sykehjemmet er delt inn i 3 avdelinger:
- Avd. 1 - skjermet avd: Fagleder Jan Kåre Klodvik
- Avd. 2: Fagleder Hannelore Karlsen
- Avd. 3: Fagleder Liv Marit Haugum


• TUI - Tildeling, utvikling og innovasjon
- Avdelingsleder: Sigfrid Baasland
Fysioterapi og rehabilitering, kortidsplasser, formidling av hjelpemidler korttid eller langtid samt folkehelse

- Ressurstjenesten: Fagleder Laila Anita Suorsa
- Fysioterapitjenesten: Fagleder Kristine Kvamme
- Geriatri, kvalitetskoordinator: Kristin Jeppestøl
- Helsefremmende hjemmebesøk: Bente Aaby
- Hverdagsrehabilitering: Fagleder Inger Homme

• Service
- Kjøkken: Fagleder Mona Levy
- Renhold: Fagleder Cristina S. Woxmyhr

Sist endret 08.08.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Tone Vestøl Bråten

Konst. enhetsleder omsorg og rehabilitering
Telefon :37 19 96 08
Mobil :984 71 076
E-post :Tone.Vestol.Braten@tvedestrand.kommune.no
Hjemmeside (1)
Login for redigering Login for redigering