Oppfølgingsenheten

Helene Tveide - Klikk for stort bilde

Vi gir tjenester til personer med utviklingshemming og til personer med rusavhengighet, jfr Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Dette er praktisk bistand og opplæring, boveiledning, støttesamtaler, råd og veiledning, avlastning, koordinator og individuell plan, personlige assistenter, avlastning, støttekontakter og omsorgslønn.

I tillegg har vi et aktivitets og arbeidstreningstilbud i form av dagsentere som retter seg mot flere brukergrupper. 

Du kan få kontakt med oss på kontoret vårt ved Strannasenteret.

Lynmurstubben beskåret - Klikk for stort bilde

For utviklingshemmede

Her tilbys heldøgns omsorg,  bofellesskap for utviklingshemmede, boveiledning og miljøterapi.

Tjenestene som gis:  

 • Avlastning for barn og unge med utviklingshemming, funksjonshemming eller adfersproblemer
 • boveiledning
 • oppfølging i dagtilbud

Avdelings leder er: Kjell Rune Løvdal.
 

Aktivitet og arbeidstreningstilbudet

Et lavterskeltilbud for mennesker i alle aldere. Tjenesten er et tilbud til hjemmeboende som kan ha behov for: 

 • å komme seg ut av en isolert tilværelse hjemme
 • aktivisering, arbeidstrening og avlastning for pårørende.

Aktivitet og arbeidstrening består av følgende dagsenter:
Dalene gård – grønn omsorg
Marthaloftet dagsenter
Aktivitetsavdelingen
Huskestua

Avdelingsleder er: Unni Mesel Nilsen.
 

Psykisk helse, rus og avhengighet

Avdelings for rus og avhengighet
Oppfølgingstjenesten rus og psykiatri gir tjenester til personer med rusavhengighet og til personer som står i fare for å utvikle en avhengighet til rusmidler.

Tjenestene som gis:  

 • Praktisk bistand og opplæring i form av boveiledning,
 • Individuell plan og eller koordinator,
 • Støtte og motivasjonssamtaler før under og etter behandling.
 • Ungdomskontrakt.

Er adresse for: 

 • Søknader om rusomsorg i institusjoner og innsøkning til LAR behandling
 • SLT koordinator og meldinger til kjernegruppen.
 • Melding om gravide med rusmiddelmisbruk

Avdelings leder er: Grete Løvdal Mo.

Søknadsskjema (PDF, 25 kB)  sendes til Oppfølgingsenheten, Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand.

Prisliste Oppfølgingsenheten

 

Sist endret 13.06.2016
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helene Tveide

Enhetsleder
Telefon :37 19 96 12
Mobil :474 54 276
E-post :Helene.Tveide@tvedestrand.kommune.no
Tjenestebeskrivelse (1)
Login for redigering Login for redigering