Teknisk drift

Enhetsleder Anton Thomassen  - Klikk for stort bilde

Enheten har som hovedansvarsoppgave drift og vedlikehold av kommunens tekniske infrastruktur.

Tjenestene er beskrevet under.

Organisering av Teknisk drift 2015 - Klikk for stort bilde

Enhetens ansvarsområder er
- Kommunale veier
- Gatelys
- Trafikksikkerhet
- Vedlikehold kommunale biler/verksted
- Vann
- Vannbehandlingsanlegg
- (PDF, 93 kB)Sommervann - åpning og stenging (DOC, 54 kB)
- Avløp
- Avløpsrenseanlegg
- Damanlegg
- Kommunale skoger
- Parker og lekeplasser
- Friområder
- Miljøgruppa
- Skjærgårdsparken
- Tilskudd til Lyngør båtselskap
- Drift av Lyngmyr idrettsanlegg
- Parkering

                                                                                      

 

Ut over dette har vi interkommunalt samarbeid for brann og renovasjon knyttet til enheten:
 

Østre Agder brannvesen (ØABV) leverer tjenestene innen brann og feiervesen       

         Sjekk: www.oabv.no for mer informasjon.
 

Risør og Tvedestrand-regionens Avfallsselskap AS (RTA) leverer tjenester innen slamtømming og renovasjon

         Sjekk: www.rta.no for mer informasjon. Her finner du også prisoversikt for Tvedestrand

Sist endret 21.09.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Anton Thomassen

Enhetsleder
Telefon :37 19 95 44
Mobil :951 97 065
E-post :anton.thomassen@tvedestrand.kommune.no
Login for redigering Login for redigering