Annet politisk

Her samler vi alt som sendes ut til politikerne fra nå og ut kommunestyreperioden. De legges ut med utgangspunkt i dato, slik at det nyeste vises først

Tilstandsrapport Tvedestrandskolen 2018 (PDF, 5 MB)

1 (PDF, 179 kB)1.09.18 - Referat - budsjettseminar med utvidet formannskap 28.08.18

Skisseprosjekt for ny barneskole (PDF, 31 MB)

Høringsuttalelser Reguleringsplan, Brennvika - Borøy

Protokoll Rådsforsamling AAUKF 2018 (PDF, 2 MB)

21.06.18 - Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 21.06.2018 (PDF, 516 kB)

21.06.18 - Rapport til kontrollutvalget, behandlet i møte 21.06.2018 (PDF, 235 kB)

21.06.18 - Tvedestrand Vekst, protokoll fra generalforsamling, side 1 21.06.2018 (JPG, 168 kB)

21.06.18 - Tvedestrand Vekst, protokoll fra generalforsamling, side 2 21.06.2018 (JPG, 89 kB)

Uttalelse fra styret i Østre Agder til forslaget om styrkereduksjon i HV distrikt Agder og Rogaland (PDF, 113 kB)

31.05.18 - Utkast til referat fra styremøtet i Østre Agder regionråd 31. mai i Oslo (PDF, 695 kB)

25.05.2018 - Referat, eiermøte, Agder Energi 25.05.2018

21.06.18 - Barneskole i sentrum - Presentasjon som ble lagt frem i formannskapsmøtet 12.06.18 (PDF, 2 MB)

20.06.18 - Agder Energi AS - Brev til aksjonærene om fusjonsplan (PDF, 54 kB)

20.06.18 - Agder Energi AS - fusjonsplan (PDF, 264 kB)

11.06.18 - Brev til samferdselsministeren - krav om forsering av planmidler for Grenlandsbanen (PDF, 207 kB)

08.06.18 - Politikeropplæring 8. mai 2018 - referat (PDF, 230 kB)

08.06.18 - Politikeropplæring 8. mai 2018 - power point fra foredragsholder (PDF, 445 kB)

07.06.18 - Innkalling til møte i eldrerådet 06.06.18 (PDF, 81 kB)

07.06.18 - Referat fra møte i eldrerådet 08.05.18 (PDF, 81 kB)

Innbyggerundersøkelse om skolestruktur 2018 (PDF, 343 kB)

30.05.18 - Eldrerådet innkalling til møte 06.06.18 (PDF, 73 kB)

30.05.18 - Eldrerådet referat fra møte 08.05.18 (PDF, 19 kB)

29.05.18 - Spørsmål om mottak av plastavfall fra AP til Ordfører (PDF, 91 kB)

25.05.18 - Tvedestrand menighetsråd - Høringsuttalelse Feragens Plass (PDF, 204 kB)

15.05.18 - Referat fra møte i ungdomsrådet 8. mai 2018 (DOCX, 28 kB)

14.05.18 - Referat fra møte i eldrerådet 10. april 2018 (PDF, 85 kB)

14.05.18 - Eldrerådet - årsmelding 2017 m/vedlegg (PDF, 371 kB)

15.05.18 - Interpellasjon åpenhetsindeks (PDF, 61 kB)

14.05.18 - Interpellasjon inkluderende arbeidsliv (PDF, 65 kB)

14.05.18 - Uttalelse vedrørende planer for reduksjon av HV i regionen (PDF, 338 kB)

08.05.18 - Vedlegg til reguleringssak - Fjordsenteret Tvedestrand

08.05.18 - Politikeropplæring 8. mai 2018 - innkalling (PDF, 273 kB)

08.05.18 - Politikeropplæring 8. mai 2018 - vedlegg - Program (PDF, 213 kB)

08.05.18 Politikeropplæring: Gunnar Skaar - Møtekultur (PPTX, 349 kB)

08.05.18 Politikeropplæring: Aslank Bonde - Den nye politiske hverdagen (PPTX, 6 MB)

08.05.18 Politikeropplæring: Kommunal økonomi (PPTX, 3 MB)

03.05.18 - Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg

07.05.18 - Innkalling til møte i Ungdomsrådet 08.05.18 (PDF, 250 kB)

april 2018 - Østre Agder Regionråd - månedsbrev april 2018

25.04.18 - Innkalling til møte i eldrerådet 8. mai 2018

19.04.18 - Referat beredskapsråd (PDF, 283 kB)

17.04.18 - Ny barneskole i Tvedestrand - skisseprosjekt - presentasjon formannskap (PDF, 4 MB)

17.04.18 - Ny barneskole i sentrum - kostnadsramme med alternativer (PDF, 433 kB)

03.04.18 - Tilbakemelding fra ungdomsrådet på mulighetsstudie for området rundt Tjenna sentrum (PDF, 172 kB)

03.04.18 - Referat fra møte i ungdomsrådet 12.03.18 (PDF, 212 kB)

22.03.18 - Årsmelding 2017 etter styrebehandling Østre Agder (PDF, 2 MB)

22.03.18 - Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 01.03.18 (PDF, 490 kB)

22.03.18 - Referat fra styremøte i Østre Agder 16.03.18 (PDF, 2 MB)

12.03.18 - Oppsummering og referat fra eiermøte i Agder Energi 02.03.2018 (PDF, 266 kB)

13 03 18 - Referat fra møte i Eldrerådet 13.03.18 (PDF, 45 kB)

06.03.18 - Presentasjon til Livsløpskomiteen 06.03.18 - Spørreundersøkelse skolestruktur barneskole (PDF, 491 kB)

05.03.18 - Henvendelse fra ordfører i Åmli - Jordøya tomteutvikling og AT Skog (PDF, 181 kB)

28.02.18 - Innkalling Teknikk-, plan og naturutvalg 06.03.2018 (PDF, 60 MB)

28.02.18 - Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2018 (PDF, 678 kB)

28.02.18 - Aust-Agder museum og arkiv IKS, Strategi 2018-2022 (PDF, 4 MB)

28.02.18 - Referat fra styremøte i Østre Agder 18.02.2018 (PDF, 2 MB)

27.02.18 - Referat fra møte i Eldrerådet 27.02.18 (PDF, 92 kB)

15.02.18 - Styremøte 31. januar 2018 - Samarbeid på tvers i Østre Agder (DOCX, 72 kB)

08.02.18 - Referat fra møte 07.02.2018 - Foreldreutvalg for funksjonshemmede barn under 18 år (PDF, 333 kB)

06.02.18 - Referat fra møte i Eldrerådet 06.02.18 (PDF, 96 kB)

01.02.18 - Styremøte 19. januar 2018 - Samarbeid på tvers i Østre Agder (PDF, 326 kB)

30.01.18 - Referat - Råd for funksjonshemmede 04.01.2018 (PDF, 146 kB)

24.01.18 - Aust-Agder Fylkeskommune - Innspill til høring av kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 i Tvedestrand (PDF, 474 kB)

23.01.18 - Referat fra styremøte i Østre Agder 19.01.2018 (PDF, 547 kB)

23.01.18 - Brev til Jernbanedirektoratet fra Østre Agder. 12.12.2017 (PDF, 390 kB)

23.01.18 - Instruks for valgkomiteen i Aust-Agder Museum og Arkiv IKS, vedtatt av representantskapet 08.12.2017 (PDF, 449 kB)

23.01.18 - Fylkesmannens behandling av krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets habilitetsvurdering, 18.12.2017 (PDF, 509 kB)

23.01.18 - Rådet for funksjonshemmede - innspill til utsettelse av boliger for utviklingshemmede (PDF, 67 kB)

23.01.18 - Referat fra styremøte i Østre Agder 08.12.2017 (PDF, 472 kB)

17.01.18 - Innkalling – foreldreutvalg for funksjonshemmede barn under 18 år - 24.01.2018 (DOCX, 14 kB)

10.01.18 - Fylkesmannens overprøvingsvurdering etter forvaltningsloven § 35 (PDF, 326 kB)

10.01.18 - Lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak om omdisponering av dyrka mark på gnr 29 bnr 5 Gliddi (PDF, 348 kB)

04.01.18 - Nyhetsbrev fra KS 4. januar 2018 (PDF, 313 kB)

12.12.17 - Norsk Hyttelag - Brev til kommunestyret 08.12.2017 (PDF, 134 kB)

08.12.17 - Agder Energi - Referat Eiermøtet 01.12.2017 (PDF, 147 kB)

08.12.17 - Agder Energi - Utkast til ny eierskapsmelding (justert etter innspill i møte) 01.12.2017 (PDF, 492 kB)

08.12.17 - Oppsummering og referat fra eiermøte i Agder Energi 07.12.2017 (PDF, 90 kB)

06.12.17 - Forslag fra Senterpartiet til Budsjett 2018 og handlingsplan 2018-2021 (PDF, 5 MB)

06.12.17 - Brev vedr. budsjett, økonomiplan og Tvedestrand skole, 22.11.2017, Tillitsvalgt for skolelederforbundet (PDF, 183 kB)

05.12.17 - Tilleggsuttalelse til melding om oppstart av reguleringsplanarbeid - Endring av reguleringsplan for E18 Tvedestrand-Arendal, Nygård, Kloppemyr, Bråten, Kroktjenn, Mørkoppdalen og Elgtråkka bruer (PDF, 139 kB)

05.12.17 - Innspill til budsjett og økonomiplan fra foreldreutvalg for funksjonshemmede barn under 18 år og rådet fra funksjonshemmede, 27.11.2017 (PDF, 93 kB)

05.12.17 - Brev om flomsikring av Møllebekken, 04.12.2017, Per Jørg Johnsen (PDF, 2 MB)

05.12.17 - Brev til kommunestyret og rådmannen fra skolemiljøutvalget 30.11.2017 (PDF, 173 kB)

05.12.17 - Eldrerådet - referat 07.11.2017 (PDF, 137 kB)

05.12.17 - Protokoll Temark Representantskapet 08.11.2017 (PDF, 664 kB)

05.12.17 - Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 30.11.2017 (PDF, 74 kB)

05.12.17 - Åpent brev til Tvedestrand kommunstyre vedr. Møllebekken 30.11.2017 (PDF, 44 kB)

05.12.17 - Brev om eiendomsskatten, Norges Hytteforbund 30.11.2017 (PDF, 125 kB)

05.12.17 - Møte- og arbeidsplan 2018 Tvedestrand kontrollutvalg (PDF, 405 kB)

30.11.17 - Innkalling til møte i eldrerådet 07.11.17 (PDF, 11 kB)

30.11.17 - Referat fra møte i eldrerådet 10.10.17 (PDF, 83 kB)

09.11.17 - Referat fra møte i Eldrerådet 10. oktober 2017 (PDF, 83 kB)

09.11.17 - Rapport fra Agder Energi styret - potensial og effekter av en fusjon mellom Skagerak Energi AS og Agder Energi AS

08.11.17 - Vedtatt uttalese fra LOs fylkeskonferanse - Innfør bemanningsnorm i barnevernet i Aust-Agder (DOCX, 16 kB)

08.11.17 - Vedtatt uttalese fra LOs fylkeskonferanse - Angående sluttvederlaget (DOCX, 15 kB)

08.11.17 - Vedtatt uttalese fra LOs fylkeskonferanse - Mindreårige asylsøkere (DOCX, 18 kB)

08.11.17 - Vedtatt uttalese fra LOs fylkeskonferanse - Angående politisk streik (DOCX, 14 kB)

12.10.17 - Nytt tilsynsansvar for kommunen - virksomheters salg av tobakksvarer (PDF, 380 kB)

04.10.17 - Notat om medvirkning - kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 347 kB)

08.09.17 - Samarbeidet mellom skole og hjem (PDF, 236 kB)

07.09.17 - Årsmelding eldrerådet 2016 - Oppdatert (PDF, 360 kB)

07.09.17 - Referat fra styremøte i Østre Agder 25. august 2017 (PDF, 583 kB)

06.09.17 - Forlengelse av forbud mot fiske etter laks og sjøaure - Furøya forbudssone (PDF, 225 kB)

01.09.17 - Tilleggsinformasjon vedrørende ny vgs. Mjåvann i Tvedestrand (PDF, 221 kB)

30.08.17 - Forprosjekt ny videregående skole og idrettsanlegg ved Mjåvann i Tvedestrand (PDF, 15 MB)

17.08.17 - Politiet - Tjenestetilbud til kommunene i ny struktur (PDF, 418 kB)

17.08.17 - Informasjon om endringer i ekteskapsloven - Kommunale vigsler (PDF, 331 kB)

17.08.17 - Høring - NOU 2017 8 Særdomstoler på nye områder (PDF, 150 kB)

17.08.17 - Politiet - Tjenestetilbud til kommunene i ny struktur (PDF, 418 kB)

10.08.17 - Fusjonsplan mellom Agder Energi AS og Otera AS (PDF, 326 kB)

08.08.17 - Referat fra møte i eldrerådet 15. juni 2017 (PDF, 17 kB)

28.06.17 - Interpellasjon om boplikt til kommunestyret 20. juni 2017 (PDF, 189 kB)

22.06.17 - Notat Årdalen bro - til planutvalgets møte den 29. juni 2017 (PDF, 242 kB)

21.06.17 - Parkering Mjåvann - Innspill fra rådmannen til kommunestyremøtet den 20. juni 2017 (PDF, 108 kB)

15.06.17 - Interpellasjon fra Miljøpartiet De Grønne - Helhetlig ladepunktsplan el-bil (PDF, 97 kB)

13.06.17 - Innkalling eldrerådet 15. juni 2017 (PDF, 11 kB)

13.06.17 - Referat fra møte i eldrerådet 23. mai 2017 (PDF, 87 kB)

13.06.17 - Samarbeid mellom kommune og politi (PDF, 390 kB)

09.06.17 - Regionalt næringsfond for Østregionen - Årsmelding 2016 (PDF, 312 kB)

09.06.17 - Vedlegg til 2. gangsbehandling - Områderegulering for ny videregående skole og veiforbindelse mellom Grendstøl og fv 410

24.05.17 - Svar fra Finansdepartementet - Fritidsboliger fritak, helt eller delvis 20.04.17 (PDF, 262 kB)

24.05.17 - Uttalelse, finansdepartementet og Hyttefolkets analyse av kommuner taksering mot markedsverdi (PDF, 462 kB)

15.05.17 - Høringsinnspill verneområder i sjø (PDF, 5 MB)

03.05.17 - Evalueringsmøte om Østre Agder i Tvedestrand kommunestyre

19.04.17 - Støtteuttalelse fra styret i Østre Agder vedrørende etablering av ambulanestasjon sentrumsnært i Tvedestrand (PDF, 339 kB)

19.04.17 - Endelig versjon fra ØA - Opplegg for kommunesamlinger (PDF, 464 kB)

19.04.17 - Evaluering av Østre Agder - ekstern evalueringsrapport (PDF, 2 MB)

19.04.17 - Egenevaluering - Sekretariatets gjennomgang av Østre Agder samarbeidet (PDF, 2 MB)

09.03.17 - Tilbakemelding forpliktende plan 2017-2020 (PDF, 58 kB)

09.03.17 - Referat fra styremøte i Østre Agder i Arendal kultur- og rådhus 03.03.17 (PDF, 487 kB)

09.03.17 - Referat fra styremøte i Østre Agder i Arendal kultur- og rådhus 20.01.17 (PDF, 580 kB)

09.03.17 - Vedtak om todagersvalg etter valgloven § 9-2 (PDF, 46 kB)

09.03.17 - Lovlighetskontroll av kommunestyrevedtak 155/16 (PDF, 241 kB)

07.02.17 - Planstrategi - Formannskapet 31.01.17 (PPTX, 223 kB)

06.02.17 - Leserinnlegg - Veien videre for fiskeriforvaltning i Tvedestrand og på Sørlandet (DOCX, 21 kB)

06.02.17 - Innspill til debatthefte fra KS-mellomoppgjøret 2017 (PDF, 273 kB)

06.02.17 - Kommunestyrets behandling av parkeringsplasser - Tvedestrand Fjordhotell (PDF, 124 kB)

06.02.17 - Foreldreutvalg for foreldre/foresatte med barn under 18 år med funksjonshemming (PDF, 743 kB)

30.01.17 - Vinterstøbukta - båt og parkeringsplass - saksfremlegg 25.01.17 (PDF, 337 kB)

30.01.17 - Vinterstøbukta - båt og parkeringsplass - situasjonskart (PDF, 402 kB)

30.01.17 - Vinterstøbukta - båt og parkeringsplass - forslag til avtale (PDF, 109 kB)

14.12.16 - Ny videregående skole Mjåvann (PPTX, 7 MB)

8.12.16 - Protokoll kontrolllutvalget 19.11.16 (PDF, 95 kB)

8.12.16 - Referat fra styremøte Østre Agder 11.11.16 (PDF, 502 kB)

8.12.16 - Sak 69 TPN - Innspill etter høring (PDF, 479 kB)

7.12.16 - Kart Bronsbu, formannskapssak 81/16 (PDF, 229 kB)

7.12.16 - Tilsyn etter opplæringsloven (PDF, 131 kB)

7.12.16 - Næringsarbeid, status desember 16 (PDF, 948 kB)

5.12.16 - Opplysning i sak 77/16 i Teknikk,plan og naturutvalg (PDF, 106 kB)

30.11.16 - Skoleskyss, vedlegg etterutsendt sak (PDF, 824 kB)

29.11.16 - Vedlegg til 1. gangsbehandling - Områderegulering for ny videregående skole ved Mjåvann og veiforbindelse mellom Grendstøl og fv. 410

29.11.16 - Revidert mandat for evaluering av Østre Agder (PDF, 251 kB)

16.11.16, presentasjon fylkeskommunen på kommunestyremøte 15.11 (PPTX, 55 MB)

9.11.16 - Digitale trygghetsalarmer (PDF, 528 kB)

8.11.16 - Grenlandsbanen, Brokelandsheia, høringsuttalelse fra Østre Agder (PDF, 185 kB)

        - Brokelandsheia, utredning fra Østre Agder (PDF, 894 kB)

        - Brokelandsheia, analyse og strategi (PDF, 2 MB)

Kommuneplan, innspill fra fylkesmannen (PDF, 846 kB)

Kommuneplan, innspill fra fylkeskommunen (PDF, 4 MB)

Referat fra møte Østre Agder 16.9 (PDF, 495 kB)

Notat fra eldrerådet (PDF, 107 kB)

Foreldreutvalg, barn med funksjonshemming (PDF, 39 kB)

Sluttrapport, "Jordmor tidlig hjem" (PDF, 890 kB)

Utredning, en ny region i Agder (PDF, 3 MB)

Pressemelding, flertall for et samlet Agder (PDF, 101 kB)

Ekstrasak kommunestyret 13. september 2016 - Nytt orgel i Dypvåg kirke (PDF, 67 kB)

Orientering kommunestyret, Areal og transportplan (PDF, 2 MB)

Organisering politiet, informasjonsskriv (PDF, 81 kB)

Organisering politiet, referater  (PDF, 82 kB)

Referatsak kommunestyre, notat forurenset sjøbunn (PDF, 401 kB)

Gjennomgang formannskap og kommunestyret - investeringsprosjekter/ mulighetsstudie (PDF, 2 MB)

Gjennomgang Livsløpskomite - Omsorg og rehabilitering, opplæring (PDF, 247 kB)

Åpent brev til politikerne angående helsesøstre (PDF, 365 kB)

Bruksendring, prinsipper (PDF, 228 kB)

Fylkesmannens pålegg om finansiering av skoleskyss (PDF, 475 kB)

Uttalelse fra Årsmøtet i Skogselskapet i Agder - Marnardal 28. mai 2016 (PDF, 336 kB)

Referat fra styremøte i Østre Agder 3. juni 2016 (PDF, 406 kB)

Referat fra møte i eldrerådet 13. juni 2016 (PDF, 98 kB)

Referat fra møte i eldrerådet 9. mai 2016 (PDF, 121 kB)

Forslag til endring av SFO-vedtekter (PDF, 124 kB)

Situasjonsrapport Grendstøl juni 2016 (PDF, 147 kB)

Innmelding i ROBEK - 0914 Tvedestrand kommune (PDF, 122 kB)

Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel (PDF, 503 kB)

Inntektssystemet, informasjon om "Distriktstilskudd Sør-Norge" (PDF, 253 kB)

Regnskap 2015 - presentasjon kontrollutvalget og formannskapet (PDF, 172 kB)

Ungdomsprest, vedlegg kommunestyresak 66/16 (PDF, 193 kB)

Rehabiliteringsplan vann og avløp 2016-2019 (PDF, 2 MB)

Referatsak - Arbeid mot radikalisering og ekstremisme på Agder (PDF, 183 kB)

Tvedestrand kommune - regnskap 2015 (PDF, 4 MB)

Tvedestrand kommune - årsmelding 2015 (PDF, 7 MB)

Arendalskonferansen (PDF, 374 kB)

Referat eldreråd mars 2016 (PDF, 178 kB)

Referat styremøte Østre Agder februar 2016 (PDF, 406 kB)

Havnevert, felles turiskkontor og havnefogd (PDF, 16 kB)

Blå vekst - partnerskap (PDF, 76 kB)

Tvedestrand frivilligsentral - årsberetning 2015 (PDF, 658 kB)

500 års jubileum reformasjonen (PDF, 104 kB)

02.03.2017, 2 etasje (JPG, 949 kB)

02.03.2016, 1 etasje (JPG, 949 kB)

08.02.2016, Referat fra eiermøte i Agder Energi 29. januar 2016 (PDF, 186 kB)

04.02.2016, Reguleringsendring Tangenheia, vedlegg til kommunestyret 9.2.16 (DOCX, 38 kB)

04.02.2016, Interpellasjon til kommunestyre 9.2.16, Skolesaken (PDF, 891 kB)

04.02.2016, Barn og unge, midler til oppbygging av helsetjenester (PDF, 88 kB)

04.02.2016, Eldreråd, referat fra møte 02.02.2016 (PDF, 69 kB)

02.02.2016, Barnehagene, svar på tilsynsrapport (PDF, 76 kB)

02.02.2015, Barnehagene, endelig tilsynsrapport (PDF, 234 kB)

09.12.2015, Kommunikasjonsstrategi 2016 - 2019 Tvedestrand kommune (PDF, 2 MB)

09.12.2015, Referat fra styremøte Frivilligsentralen (PDF, 201 kB)

07.12.2015, Referat fra Eldrerådets møte (PDF, 110 kB)

07.12.2015 Ettersendt sak til livsløp - Utredning vedrørende nedleggelse av Dypvåg bofellesskap (PDF, 253 kB)

7.12.2015, Økonomi og budsjett, tilleggsinformasjon (PDF, 110 kB)

07.12.2015, FAU, angående budsjett (PDF, 95 kB)

07.12.2015, Anmodning om bosetting (PDF, 72 kB)

07.12.2015, UDI, Asylmottak (PDF, 240 kB)

25.11.2015, Møteplan for 2016 (PDF, 106 kB)

19.11.2015, Budsjett 2016 - presentasjon 17 11 2015 Kommunestyret (PPTX, 2 MB)

19.11.2015, Grunngitt spørsmål i Tvedestrand Kommunestyret 17 (PDF, 94 kB)

18.11.2015, Økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

10.11.2015, Åpen barnehage. Notat utdelt i livsløpskomiteen 10.11.15 (PDF, 42 kB)

10.11.2015, Grønn omsorg 0-18 år. Notat utdelt i livsløpskomiteen 10.11.15 (PDF, 38 kB)

05.11.2015, Invitasjon til bålsamtale i Tjennaparken (PDF, 201 kB)

05.11.2015, Brev fra KMD om videre arbeid med kommunereformen (PDF, 536 kB)

28.10.2015, Orientering om Jarls ungdomsfond per oktober 2015 (PDF, 181 kB)

28.10.2015, FMR-kommune (PDF, 15 kB)

28.10.2015, Norsk Bibliotekforenings bekymringmelding på situasjon i Tvedestrand bibliotek (PDF, 67 kB)

23.10.2015, Referat fra styremøte i Østre Agder 18. september 2015 (PDF, 478 kB)

Eldre saker finner du på artikkelen her: Annet politisk kommunestyreperioden 2011 – 2015

Sist endret 17.09.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Tlf: 37 19 95 00
Sentralbord: Kl. 9.00-15.00
Besøksadresse
Kommunehuset
Tjennaveien 30
Tvedestrand
Postadresse
Postboks 38
4901 Tvedestrand
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering