Annet politisk

Her samler vi alt som sendes ut til politikerne fra nå og ut kommunestyreperioden. De legges ut med utgangspunkt i dato, slik at det nyeste vises først

09.11.17 - Referat fra møte i Eldrerådet 10. oktober 2017 (PDF, 83 kB)

09.11.17 - Rapport fra Agder Energi styret - potensial og effekter av en fusjon mellom Skagerak Energi AS og Agder Energi AS

08.11.17 - Vedtatt uttalese fra LOs fylkeskonferanse - Innfør bemanningsnorm i barnevernet i Aust-Agder (DOCX, 16 kB)

08.11.17 - Vedtatt uttalese fra LOs fylkeskonferanse - Angående sluttvederlaget (DOCX, 15 kB)

08.11.17 - Vedtatt uttalese fra LOs fylkeskonferanse - Mindreårige asylsøkere (DOCX, 18 kB)

08.11.17 - Vedtatt uttalese fra LOs fylkeskonferanse - Angående politisk streik (DOCX, 14 kB)

12.10.17 - Nytt tilsynsansvar for kommunen - virksomheters salg av tobakksvarer (PDF, 380 kB)

04.10.17 - Notat om medvirkning - kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 347 kB)

08.09.17 - Samarbeidet mellom skole og hjem (PDF, 236 kB)

07.09.17 - Årsmelding eldrerådet 2016 - Oppdatert (PDF, 360 kB)

07.09.17 - Referat fra styremøte i Østre Agder 25. august 2017 (PDF, 583 kB)

06.09.17 - Forlengelse av forbud mot fiske etter laks og sjøaure - Furøya forbudssone (PDF, 225 kB)

01.09.17 - Tilleggsinformasjon vedrørende ny vgs. Mjåvann i Tvedestrand (PDF, 221 kB)

30.08.17 - Forprosjekt ny videregående skole og idrettsanlegg ved Mjåvann i Tvedestrand (PDF, 15 MB)

17.08.17 - Politiet - Tjenestetilbud til kommunene i ny struktur (PDF, 418 kB)

17.08.17 - Informasjon om endringer i ekteskapsloven - Kommunale vigsler (PDF, 331 kB)

17.08.17 - Høring - NOU 2017 8 Særdomstoler på nye områder (PDF, 150 kB)

17.08.17 - Politiet - Tjenestetilbud til kommunene i ny struktur (PDF, 418 kB)

10.08.17 - Fusjonsplan mellom Agder Energi AS og Otera AS (PDF, 326 kB)

08.08.17 - Referat fra møte i eldrerådet 15. juni 2017 (PDF, 17 kB)

28.06.17 - Interpellasjon om boplikt til kommunestyret 20. juni 2017 (PDF, 189 kB)

22.06.17 - Notat Årdalen bro - til planutvalgets møte den 29. juni 2017 (PDF, 242 kB)

21.06.17 - Parkering Mjåvann - Innspill fra rådmannen til kommunestyremøtet den 20. juni 2017 (PDF, 108 kB)

15.06.17 - Interpellasjon fra Miljøpartiet De Grønne - Helhetlig ladepunktsplan el-bil (PDF, 97 kB)

13.06.17 - Innkalling eldrerådet 15. juni 2017 (PDF, 11 kB)

13.06.17 - Referat fra møte i eldrerådet 23. mai 2017 (PDF, 87 kB)

13.06.17 - Samarbeid mellom kommune og politi (PDF, 390 kB)

09.06.17 - Regionalt næringsfond for Østregionen - Årsmelding 2016 (PDF, 312 kB)

09.06.17 - Vedlegg til 2. gangsbehandling - Områderegulering for ny videregående skole og veiforbindelse mellom Grendstøl og fv 410

24.05.17 - Svar fra Finansdepartementet - Fritidsboliger fritak, helt eller delvis 20.04.17 (PDF, 262 kB)

24.05.17 - Uttalelse, finansdepartementet og Hyttefolkets analyse av kommuner taksering mot markedsverdi (PDF, 462 kB)

15.05.17 - Høringsinnspill verneområder i sjø (PDF, 5 MB)

03.05.17 - Evalueringsmøte om Østre Agder i Tvedestrand kommunestyre

19.04.17 - Støtteuttalelse fra styret i Østre Agder vedrørende etablering av ambulanestasjon sentrumsnært i Tvedestrand (PDF, 339 kB)

19.04.17 - Endelig versjon fra ØA - Opplegg for kommunesamlinger (PDF, 464 kB)

19.04.17 - Evaluering av Østre Agder - ekstern evalueringsrapport (PDF, 2 MB)

19.04.17 - Egenevaluering - Sekretariatets gjennomgang av Østre Agder samarbeidet (PDF, 2 MB)

09.03.17 - Tilbakemelding forpliktende plan 2017-2020 (PDF, 58 kB)

09.03.17 - Referat fra styremøte i Østre Agder i Arendal kultur- og rådhus 03.03.17 (PDF, 487 kB)

09.03.17 - Referat fra styremøte i Østre Agder i Arendal kultur- og rådhus 20.01.17 (PDF, 580 kB)

09.03.17 - Vedtak om todagersvalg etter valgloven § 9-2 (PDF, 46 kB)

09.03.17 - Lovlighetskontroll av kommunestyrevedtak 155/16 (PDF, 241 kB)

07.02.17 - Planstrategi - Formannskapet 31.01.17 (PPTX, 223 kB)

06.02.17 - Leserinnlegg - Veien videre for fiskeriforvaltning i Tvedestrand og på Sørlandet (DOCX, 21 kB)

06.02.17 - Innspill til debatthefte fra KS-mellomoppgjøret 2017 (PDF, 273 kB)

06.02.17 - Kommunestyrets behandling av parkeringsplasser - Tvedestrand Fjordhotell (PDF, 124 kB)

06.02.17 - Foreldreutvalg for foreldre/foresatte med barn under 18 år med funksjonshemming (PDF, 743 kB)

30.01.17 - Vinterstøbukta - båt og parkeringsplass - saksfremlegg 25.01.17 (PDF, 337 kB)

30.01.17 - Vinterstøbukta - båt og parkeringsplass - situasjonskart (PDF, 402 kB)

30.01.17 - Vinterstøbukta - båt og parkeringsplass - forslag til avtale (PDF, 109 kB)

14.12.16 - Ny videregående skole Mjåvann (PPTX, 7 MB)

8.12.16 - Protokoll kontrolllutvalget 19.11.16 (PDF, 95 kB)

8.12.16 - Referat fra styremøte Østre Agder 11.11.16 (PDF, 502 kB)

8.12.16 - Sak 69 TPN - Innspill etter høring (PDF, 479 kB)

7.12.16 - Kart Bronsbu, formannskapssak 81/16 (PDF, 229 kB)

7.12.16 - Tilsyn etter opplæringsloven (PDF, 131 kB)

7.12.16 - Næringsarbeid, status desember 16 (PDF, 948 kB)

5.12.16 - Opplysning i sak 77/16 i Teknikk,plan og naturutvalg (PDF, 106 kB)

30.11.16 - Skoleskyss, vedlegg etterutsendt sak (PDF, 824 kB)

29.11.16 - Vedlegg til 1. gangsbehandling - Områderegulering for ny videregående skole ved Mjåvann og veiforbindelse mellom Grendstøl og fv. 410

29.11.16 - Revidert mandat for evaluering av Østre Agder (PDF, 251 kB)

16.11.16, presentasjon fylkeskommunen på kommunestyremøte 15.11 (PPTX, 55 MB)

9.11.16 - Digitale trygghetsalarmer (PDF, 528 kB)

8.11.16 - Grenlandsbanen, Brokelandsheia, høringsuttalelse fra Østre Agder (PDF, 185 kB)

        - Brokelandsheia, utredning fra Østre Agder (PDF, 894 kB)

        - Brokelandsheia, analyse og strategi (PDF, 2 MB)

Kommuneplan, innspill fra fylkesmannen (PDF, 846 kB)

Kommuneplan, innspill fra fylkeskommunen (PDF, 4 MB)

Referat fra møte Østre Agder 16.9 (PDF, 495 kB)

Notat fra eldrerådet (PDF, 107 kB)

Foreldreutvalg, barn med funksjonshemming (PDF, 39 kB)

Sluttrapport, "Jordmor tidlig hjem" (PDF, 890 kB)

Utredning, en ny region i Agder (PDF, 3 MB)

Pressemelding, flertall for et samlet Agder (PDF, 101 kB)

Ekstrasak kommunestyret 13. september 2016 - Nytt orgel i Dypvåg kirke (PDF, 67 kB)

Orientering kommunestyret, Areal og transportplan (PDF, 2 MB)

Organisering politiet, informasjonsskriv (PDF, 81 kB)

Organisering politiet, referater  (PDF, 82 kB)

Referatsak kommunestyre, notat forurenset sjøbunn (PDF, 401 kB)

Gjennomgang formannskap og kommunestyret - investeringsprosjekter/ mulighetsstudie (PDF, 2 MB)

Gjennomgang Livsløpskomite - Omsorg og rehabilitering, opplæring (PDF, 247 kB)

Åpent brev til politikerne angående helsesøstre (PDF, 365 kB)

Bruksendring, prinsipper (PDF, 228 kB)

Fylkesmannens pålegg om finansiering av skoleskyss (PDF, 475 kB)

Uttalelse fra Årsmøtet i Skogselskapet i Agder - Marnardal 28. mai 2016 (PDF, 336 kB)

Referat fra styremøte i Østre Agder 3. juni 2016 (PDF, 406 kB)

Referat fra møte i eldrerådet 13. juni 2016 (PDF, 98 kB)

Referat fra møte i eldrerådet 9. mai 2016 (PDF, 121 kB)

Forslag til endring av SFO-vedtekter (PDF, 124 kB)

Situasjonsrapport Grendstøl juni 2016 (PDF, 147 kB)

Innmelding i ROBEK - 0914 Tvedestrand kommune (PDF, 122 kB)

Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel (PDF, 503 kB)

Inntektssystemet, informasjon om "Distriktstilskudd Sør-Norge" (PDF, 253 kB)

Regnskap 2015 - presentasjon kontrollutvalget og formannskapet (PDF, 172 kB)

Ungdomsprest, vedlegg kommunestyresak 66/16 (PDF, 193 kB)

Rehabiliteringsplan vann og avløp 2016-2019 (PDF, 2 MB)

Referatsak - Arbeid mot radikalisering og ekstremisme på Agder (PDF, 183 kB)

Tvedestrand kommune - regnskap 2015 (PDF, 4 MB)

Tvedestrand kommune - årsmelding 2015 (PDF, 7 MB)

Arendalskonferansen (PDF, 374 kB)

Referat eldreråd mars 2016 (PDF, 178 kB)

Referat styremøte Østre Agder februar 2016 (PDF, 406 kB)

Havnevert, felles turiskkontor og havnefogd (PDF, 16 kB)

Blå vekst - partnerskap (PDF, 76 kB)

Tvedestrand frivilligsentral - årsberetning 2015 (PDF, 658 kB)

500 års jubileum reformasjonen (PDF, 104 kB)

02.03.2017, 2 etasje (JPG, 949 kB)

02.03.2016, 1 etasje (JPG, 949 kB)

08.02.2016, Referat fra eiermøte i Agder Energi 29. januar 2016 (PDF, 186 kB)

04.02.2016, Reguleringsendring Tangenheia, vedlegg til kommunestyret 9.2.16 (DOCX, 38 kB)

04.02.2016, Interpellasjon til kommunestyre 9.2.16, Skolesaken (PDF, 891 kB)

04.02.2016, Barn og unge, midler til oppbygging av helsetjenester (PDF, 88 kB)

04.02.2016, Eldreråd, referat fra møte 02.02.2016 (PDF, 69 kB)

02.02.2016, Barnehagene, svar på tilsynsrapport (PDF, 76 kB)

02.02.2015, Barnehagene, endelig tilsynsrapport (PDF, 234 kB)

09.12.2015, Kommunikasjonsstrategi 2016 - 2019 Tvedestrand kommune (PDF, 2 MB)

09.12.2015, Referat fra styremøte Frivilligsentralen (PDF, 201 kB)

07.12.2015, Referat fra Eldrerådets møte (PDF, 110 kB)

07.12.2015 Ettersendt sak til livsløp - Utredning vedrørende nedleggelse av Dypvåg bofellesskap (PDF, 253 kB)

7.12.2015, Økonomi og budsjett, tilleggsinformasjon (PDF, 110 kB)

07.12.2015, FAU, angående budsjett (PDF, 95 kB)

07.12.2015, Anmodning om bosetting (PDF, 72 kB)

07.12.2015, UDI, Asylmottak (PDF, 240 kB)

25.11.2015, Møteplan for 2016 (PDF, 106 kB)

19.11.2015, Budsjett 2016 - presentasjon 17 11 2015 Kommunestyret (PPTX, 2 MB)

19.11.2015, Grunngitt spørsmål i Tvedestrand Kommunestyret 17 (PDF, 94 kB)

18.11.2015, Økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

10.11.2015, Åpen barnehage. Notat utdelt i livsløpskomiteen 10.11.15 (PDF, 42 kB)

10.11.2015, Grønn omsorg 0-18 år. Notat utdelt i livsløpskomiteen 10.11.15 (PDF, 38 kB)

05.11.2015, Invitasjon til bålsamtale i Tjennaparken (PDF, 201 kB)

05.11.2015, Brev fra KMD om videre arbeid med kommunereformen (PDF, 536 kB)

28.10.2015, Orientering om Jarls ungdomsfond per oktober 2015 (PDF, 181 kB)

28.10.2015, FMR-kommune (PDF, 15 kB)

28.10.2015, Norsk Bibliotekforenings bekymringmelding på situasjon i Tvedestrand bibliotek (PDF, 67 kB)

23.10.2015, Referat fra styremøte i Østre Agder 18. september 2015 (PDF, 478 kB)

Eldre saker finner du på artikkelen her: Annet politisk kommunestyreperioden 2011 – 2015

Sist endret 15.11.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Tlf: 37 19 95 00
Sentralbord: Kl. 9.00-15.00
Besøksadresse
Kommunehuset
Tjennaveien 30
Tvedestrand
Postadresse
Postboks 38
4901 Tvedestrand
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering