Kommunereformprosess i Norge

kommunereform - bilde fra senterpartiet.jpg - Klikk for stort bilde

Det er om lag 50 år siden Norge sist gjennomførte en kommunereform. Mye har endret seg siden midten av 1960-tallet. Norge er i endring. Det som endres er befolkningsmønstre, kommunikasjonsmuligheter, næringsstruktur og velferdsbehov. Nå er tiden inne for å se noen år fremover.

Med de ordene inviterer Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommunene til å delta i kommunereformprosessen. Målet er å skape mer robuste kommuner som er klare for fremtidens utfordringer, og å styrke lokaldemokratiet. Prosessen innebærer å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.  

Kommunereformprosess – i Tvedestrand kommune

I Tvedestrand kommune har vi nedsatt et kommunereformutvalg (også kalt KRU). Utvalgets mandat er å utrede og sondere egen kommune, og relasjonen til øvrige kommuner i vår region. Gjennom vårt allerede etablerte samarbeid med kommuner i Østre Agder, jobber vi helhetlig og sammen når vi nå søker å finne den beste løsningen for innbyggerne i Tvedestrand kommune.

Kommunereformutvalget i Tvedestrand kommune består av;

Jan Dukene (TTL, leder)                                 Marianne Landaas (H)
June Marcussen (V)                                        Morten Foss (SP)
May Britt Lunde (A)                                         Jarle Bjørn Hanken (rådmann, deltaker)
Anita Lunde (tillitsvalgt)                                  

Kommunereformutvalget ønsker en åpen og inkluderende arbeidsprosess med kommunereformen. Møtene i utvalget er åpne for publikum. Det vil også bli avholdt folkemøter. Og her på denne nettsiden blir det underveis lagt ut informasjon og linker til øvrig, aktuell informasjon.

Informasjonsbrosjyre om kommunereformen - utdelt til alle kommunens innbyggere (PDF, 2 MB).

Tid og sted for folkemøter i Tvedestrand (PDF, 219 kB)

Signert intensjonsavtle 5K Øst (PDF, 343 kB)

Innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen Østre Agder (PDF, 605 kB)

Framtidig kommunestruktur i Østre Agder - Forprosjekt til kommunereformprosessen (PDF, 5 MB)

Om kommunereformen - Jarle Bjørn Hanken sin presentasjon på folkemøte 14. mars 2016 på rådhuset (PDF, 4 MB)

Kommunereform 5K - Fremdriftsplan intensjonsavtale - presentasjon fra folkemøte 14. mars 2016 på rådhuset (PDF, 657 kB)

Sist endret 22.03.2017
Trafikkskilt 2.jpg

Kommunestyret oppnevnte 18.11.14 et utvalg som skal jobbe organisatorisk og strategisk for å få et best mulig resultat for sine innbyggere.

 

Spørsmål og svar

Ønsker du å vite mer om kommunereformen og selve prosessen? Da kan du ta en titt på “Fylkesmannens jungelveileder”. Eller ta en titt på spørsmål og svar fra regjeringen.

 

 

 

Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering