Administrasjons- og likestillingsutvalg

Utvalget består av fem politisk valgte medlemmer utgått fra formannskapet og to medlemmer utpekt av og blant arbeidstakerorganisasjonene.

Kommunestyret velger leder og nestleder blant de politisk valgte medlemmene.

Utvalget er kommunens partsammensatte utvalg etter Kl. § 25 for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Utvalget skal prioritere arbeidet med:

- Arbeidsgiverpolitikk i vid forstand (jf. KS' arbeidsgiverpolitiske plattform)
- Personalpolitiske retningslinjer for kommunens virksomhet
- Rammer, reglementer og retningslinjer for administrasjonens operative personalfunksjon
- Mål og rammer for kommunens opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling
- Arbeidsmiljø - helse- miljø og sikkerhet

Kurante vedtak i enkeltsaker innenfor lovområdene er i hovedsak delegert til rådmannen.

Møteplan (PDF, 106 kB)

Utvalgets medlemmer

Innkallinger og protokoller

Sist endret 06.01.2016
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Tone Vestøl Bråten

Enhetsleder
Mobil :984 71 076
E-post :Tone.Vestol.Braten@tvedestrand.kommune.no

Jan Dukene (TTL)

Ordfører, Formannskap, TPN, administr.utv
Telefon :37 19 95 99
Mobil :908 46 001
E-post :jan.dukene@tvedestrand.kommune.no
Login for redigering Login for redigering