Koordineringsforum

Medlemmer i koordineringsforum er ordfører, varaordfører, leder livsløpskomité, leder teknikk, plan- og naturutvalg, gruppeleder for største parti som ikke har ordfører/ varaordfører. Rådmann har dessuten møte- og talerett.

  

Koordineringsforum møtes ca en gang i måneden og starter vanligvis kl. 08.00.

Koordineringsforum har følgende oppgaver:

  • Fordele saker mellom de politiske organene
  • Oppnevne saksordførere i større saker hvor saksordfører skal følge opp saksforberedelsen
  • Ha den første dialogen med administrasjonen knyttet til foreberedelse av størresaker
  • Bestille saker fra administrasjonen
  • Gjensidig informasjon mellom politisk og administrativt nivå

Forumet har ingen myndighet til å behandle saker.

Sist endret 06.01.2016
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Jan Dukene (TTL)

Ordfører, Formannskap, TPN, administr.utv
Telefon :37 19 95 99
Mobil :908 46 001
E-post :jan.dukene@tvedestrand.kommune.no
Login for redigering Login for redigering