Livsløpskomiteen

Underlagt kommunestyret finner vi Teknikk-, plan og naturutvalget og Livsløpskomiteen. Disse har 9 medlemmer.

  

Komiteen har følgende oppgaver:

 • Avgi innstilling til kommunestyret i saker som forelegges komiteen, og i saker som komiteen selv tar opp
 • På eget initiativ ta opp til behandling saker som den mener bør tas opp/utredes
 • Etter at sakene er ferdig behandlet og det foreligger en innstilling, sendes de til kommunestyret

Livsløpskomiteen har følgende ansvarsområder:

 • Undervisning inkl. voksenopplæring
 • Barnehager
 • Skolefritidsordning
 • PP-tjeneste
 • Kulturskole
 • Andre kultursaker
 • Fritid
 • Fritidsklubb
 • Helsetjenester
 • Omsorgstjenester
 • PU-omsorg
 • Psykiatri
 • Rus
 • Skjenkesaker inkl. skjenkekontroll
 • Sosiale tjenester
 • Flyktningeintegrering
 • Barnevern
 • Høringsuttaler innen eget saksområde
 • Politisk ”verksted”

Livsløpskomiteen møter i henhold til møteplan. (PDF, 101 kB)

Komiteens medlemmer 2015-2019

Møteinnkallinger/-protokoller

Ved klage på enkeltsaker behandles disse i klageutvalg utgått fra livsløpskomiteen.  Disse sakene vil antagelig alltid være unntatt offentligheten.
 

Sist endret 13.02.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helene Tveide

Enhetsleder
Telefon :37 19 96 12
Mobil :474 54 276
E-post :Helene.Tveide@tvedestrand.kommune.no

Elias Lien

Skjenkesaker, politisk sekretariat, beredskap valg
Telefon :37 19 95 50
Mobil :481 19 717
E-post :Elias.lien@tvedestrand.kommune.no

Ole Jørgen Goderstad (H)

Kommunestyre, leder Livsløp, klageutv. livsløp
Telefon :419 00 116
E-post :ole-jorgen-goderstad@live.no
Login for redigering Login for redigering