Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet skal ivareta de funksjonshemmedes interesser overfor kommunale tiltak og beslutninger.
  
  

Kommunestyret oppnevner fem medlemmer med varamedlemmer til råd for funksjonshemmede, hvorav minimum ett medlem skal være medlem av kommunestyret.

Nytt råd er valgt for perioden fra 2015 tom 2019:

Medlemmer:                         

 

Varamedlemmer i rekkefølge:

  • Søren Robert Sørensen
  • Hilda B. Evensen
  • Marit Lien
  • June Marcussen
  • Andreas Vestheimer

 

Vilkår/betingelser: Rådet for funksjonshemmede er et rådgivende organ.

Rådet skal ivareta de funksjonshemmedes interesser overfor kommunale tiltak og beslutninger.

Møter i rådet for funksjonshemmede er åpne, og sakspapirene offentlige.
Rådet fastlegger selv sin møteplan.

Rådet skal forelegges kommunale plandokumenter m.v. til uttalelse, og kan ta selvstendige initiativ overfor kommunestyret.


 

Sist endret 18.08.2016
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kjell Rune Løvdal

Avdelingsleder
Mobil :945 10 677
E-post :Kjell.Rune.Lovdal@tvedestrand.kommune.no
Login for redigering Login for redigering