Rådet for innvandrere

Rådet er nyopprettet fra 2015.

Arbeids- og ansvarsområde

Innvandrerrådet skal jobbe generelt for og har uttalerett til politiske utvalg og kommunestyret i saker som gjelder:

  • Løfte frem innvandrernes perspektiv i samfunnsmessige spørsmål
  • Gi kommunestyret råd i saker som angår kommunens innbyggere med minoritetsbakgrunn
  • Være samarbeidsorgan og bindeledd mellom minoritetsbefolkningen, kommuneadministrasjonen og politikerne
  • Ha funksjon som brobygger og fremme mangfold og integrering.
  • Utarbeide forslag til budsjett for sin virksomhet.

Rådet kan ta opp saker av eget initiativ, men skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Rådet består av:

Varamedlemmer er:

Her finner du innkallinger og referater fra møtene:

Referat fra møte 18. oktober 2016 (PDF, 55 kB)
Innkalling til møte 15. juni 2016
Referat fra møte 10. mars 2016 (PDF, 167 kB)

 

 

                        

 

 

 

Sist endret 15.11.2016
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Anne Killingmo (UAVH)

Kommunestyret, formannskap, innvandrerråd
Mobil :908 53 738
E-post :anne.killingmo@online.no

Åse Selaasdal

Leder NAV Tvedestrand
Mobil :913 45 874
E-post :
Login for redigering Login for redigering