Rådet for innvandrere

Rådet er nyopprettet fra 2015.

Arbeids- og ansvarsområde

Innvandrerrådet skal jobbe generelt for og har uttalerett til politiske utvalg og kommunestyret i saker som gjelder:

  • Løfte frem innvandrernes perspektiv i samfunnsmessige spørsmål
  • Gi kommunestyret råd i saker som angår kommunens innbyggere med minoritetsbakgrunn
  • Være samarbeidsorgan og bindeledd mellom minoritetsbefolkningen, kommuneadministrasjonen og politikerne
  • Ha funksjon som brobygger og fremme mangfold og integrering.
  • Utarbeide forslag til budsjett for sin virksomhet.

Rådet kan ta opp saker av eget initiativ, men skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Rådet består av:

Varamedlemmer er:

Her finner du innkallinger og referater fra møtene:

2017

Innkalling til møte 10.04.18 (PDF, 111 kB)
Referat fra møte 23.11.17 (PDF, 171 kB)
Innkalling til møte 23.11.17 (PDF, 104 kB)
Referat fra møte 23.08.17 (PDF, 130 kB)
Innkalling til møte 23.08.17 (PDF, 107 kB)
Referat fra møte 06.06.17 (PDF, 132 kB)
Innkalling til møte 06.06.17 (PDF, 106 kB)
Referat fra møte 26.04.17 (PDF, 134 kB)
Innkalling til møte 26.04.17 (PDF, 104 kB)
Referat fra møte med frivillige organisasjoner 22.03.17 (PDF, 111 kB)

2016
Referat fra møte 07.12.16 (PDF, 143 kB)
Innkalling til møte 07.12.16 (PDF, 100 kB)
Referat fra møte 18.10.16 (PDF, 55 kB)
Innkalling til møte 18.10.16 (PDF, 104 kB)
Referat fra møte 28.09.16 (PDF, 124 kB)
Innkalling til møte 28.09.16 (PDF, 109 kB)
Referat fra møte 15.06.16 (PDF, 135 kB)
Innkalling til møte 15.06.16
Referat fra møte 10.03.16 (PDF, 167 kB)

 

 

                        

 

 

 

Sist endret 19.04.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Anne Killingmo (H)

Kommunestyret, formannskap, innvandrerråd
Mobil :908 53 738
E-post :anne.killingmo@online.no

Åse Selaasdal

Leder NAV Tvedestrand
Mobil :913 45 874
E-post :
Login for redigering Login for redigering