Ungdomsrådet

Tvedestrand ungdomsråd er ungdommens eget organ, med medlemmer valgt av elever ved Lyngmyr ungdomsskole og Tvedestrand og Åmli videregående skole.

Tvedestrand ungdomsråd ble startet høsten 2002.

Ungdomsrådet tar opp de sakene medlemmene ønsker å ta opp, er høringsinstans i kommunestyret for saker som angår ungdom og gir råd til kommunestyret om fordeling av tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Kristin de Lange Johannessen er sekretær for ungdomsrådet


Medlemmer skoleåret 2017/2018:

 

Leder: Rasmus Lomm                      3. vgs                 Tlf. 472 69 835                                     rlomm@icloud.com

Lyngmyr ungdomsskole

Johanna Skrettingland                      8. klasse            Tlf. 930 56 304                   johanna.skrettingland@gmail.com

Klara Svalheim                                 9. klasse             Tlf. 976 72 789                             klarasvalheim@gmail.com

Tvedestrand videregående skole

Tore Andreassen                             1. klasse              Tlf. 952 24 283          

Anastasia Lunde                              1. klasse              Tlf. 950 23 755                  
lundeanastasia@gmail.com

Martine Nævestad                           1. klasse              Tlf. 975 71 696                 
martinenevestad@gmail.com

Ferdinand Vanay                             1. klasse              Tlf. 911 85 650                
ferdinandvanay@hotmail.com

Sist endret 15.02.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kristin de Lange Johannessen

Enhetsleder og sekretær for ungdomsrådet
Telefon :37 19 93 32
Mobil :975 25 290
E-post :tveklj@tvedestrand.kommune.no
Login for redigering Login for redigering