Ungdomsrådet

Tvedestrand ungdomsråd er ungdommens eget organ, med medlemmer valgt av elever ved Lyngmyr ungdomsskole og Tvedestrand og Åmli videregående skole.

Tvedestrand ungdomsråd ble startet høsten 2002.

Ungdomsrådet tar opp de sakene medlemmene ønsker å ta opp, er høringsinstans i kommunestyret for saker som angår ungdom og gir råd til kommunestyret om fordeling av tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Medlemmene velges for to år, varamedlemmer for ett år.

Rådet har møte tirsdag kl 1415 en gang i måneden, samme dag som de øvrige poliltiske komiteene har sine møter. Ungdomsrådet skal hvert år i mai legge fram en rapport for kommunestyret hvor det redegjøres for rådets aktivitet siste år.

Sekretariat for ungdomsrådet er kulturkontoret. Innkallinger og referater blir lagt ut som nyhet på www.tvedestrand.kommune.no

 

Medlemmer skoleåret 2014/2015:

 

Tvedestrand ungdomsskole

Emma Christiansen               10 A                                                        Tlf. 948 52 202                    Emmakuul@hotmail.com

Rasmus Lomm                      10 C                                                        Tlf. 416 99 988                   rlomm@me.com

Elise Guddal                           8 A                                                         Tlf. 949 749 25                   eliseguddal@hotmail.com

Tvedestrand og Holt videregående

Michell Antonsen                    2. klasse – helse og omsorgsfag           Tlf. 938 49 609          
ir–zach@online.no

Simen Nævestad                    1. klasse – allemenn                              Tlf. 913 84 692                  
simen2@getmail.no

Vara : 

Ungdomsskolen

Miriam Oland                          10B                                                         Tlf. 984 75 636         
popikt99@live.no

Videregående (Holt)

Susanne Andersen                 2. klasse – helse og omsorgsfag            Tlf. 99 370 841   
susanne_andersen12@hotmail.com

Sist endret 10.12.2014
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kristin De Lange Johannessen

Enhetsleder
Telefon :37 19 93 32
Mobil :975 25 290
E-post :tveklj@tvedestrand.kommune.no
Login for redigering Login for redigering