Styrevervregisteret

Styrevervregister er et verktøy som KS tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper å ta i bruk.

Her kan du gjennom søk i kommune, fylkeskommune eller kommunalt eid selskap finne personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem, oppdragstaker og innehaver av andre næringsinteresser.

Registerets oversikt over registrerte politikere og andre.
- på denne siden kan du søke på person eller fylke Aust Agder og kommune Tvedestrand.

Styrevervregisteret
Styrevervregisteret
Sist endret 12.06.2012
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering