Søknadsskjema

Vi har per i dag elektroniske skjema for barnehageplass, byggsøk, sfo, fri fra undervisning og serverings- og skjenkebevillinger. Utover dette må du ta ut skjema i PDF format, se nedenfor, fylle de ut og returnere dt/de. 

Vi har også lagt lenke til skjemaer som kommunen benytter seg av fra forskjellige offentlige virksomheter. 

Kommunen har som mål å ta i bruk flere elektroniske skjema etter hvert.

På de områder der elektroniske skjema er tatt i bruk, tar vi kun i mot disse. Har du problemer med å fylle de ut, ta kontakt på telefon eller ved oppmøte på kommunehuset.

Boligkontoret
Boligkontoret 
Søke BostøtteSkjema
Startlån, tilskudd til etabler og tilpasning av boligSkjema
Barnehage og skole
Barnehage og skole 
Søknad om redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid barnehageSkjema (XLSX, 13 kB)
BarnehageplassSkjema
SFO Søknad/oppsigelse/endringSkjema
SFO søskenmoderasjonSkjema
SkoleskyssSkjema
Kulturskolen - søknadsskjemaSkjema
Elektroniske
Elektroniske skjema 
Ledig stilling skjema
Serverings- og/eller skjenkebevillingskjema
Skjenkebevilling - Ambulerende/enkeltanledningskjema
Tilskudd regionalt næringsfondfinn skjema her
Skjema, helse, omsorg og sosiale tjenester
Helse og sosial 
Søknad om koordinator/individuell plan
Samtykkeerklæringskjema (DOCX, 35 kB)
Rus og psykiatriskjema (PDF, 25 kB)
Omsorgstjenesterskjema (DOCX, 34 kB)
Oppmåling
Oppmåling 
Nabovarselskjema (PDF, 56 kB)
Opplysninger gitt i nabovarselskjema (PDF, 56 kB)
Kvittering for nabovarselskjema (PDF, 63 kB)
Oppdeling eierseksjon/ reseksjoneringskjema (PDF, 2 MB)
Deling av eiendomskjema (PDF, 31 kB)
Oppmåling av eiendomskjema (PDF, 16 kB)
Byggesak, søknader og veiledning
Byggesak 
Byggereglene og veiledning på ett stedlenke
Byggesaksblanketterlenke
Byggsøklenke
Kultur, tilskudd, leie, lån m.m.
Kultur, tilskudd, leie, lån m.m. 
Husbanklån og tilskuddsordningerlenke
Søknad om kulturmidlerSkjema (DOCX, 37 kB)
Ledsagerbevisskjema (PDF, 9 kB)
Leie av lokaler i skoleneskjema (PDF, 6 kB)
Leie, korttidsleie av lokaler i skoleneskjema (PDF, 6 kB)
Statens forurensingstilsyn, blanketterlenke
Støtte til prosjekter og arrangementerkommer
Lyngmyrhallen, treningstimerskjema (PDF, 46 kB)
Lyngmyrhallen, leieskjema (PDF, 87 kB)
Blanketter fra Brønnøysundregistrenelenke
Utleie av lokaler, generelle reglerskjema (PDF, 17 kB)
Jarls ungdomsfondskjema (PDF, 61 kB)
Skjema, teknisk område
Skjema, teknisk område 
FerdigmeldingFerdigmelding (PDF, 22 kB)
Søknad om sanitærabonnementSøknad om sanitærabonnement (PDF, 107 kB)
Søknad om fritak kommunale avgifterSøknad om fritak kommunale avgifter (DOC, 44 kB)
Vannprøver privat drikkevannSkjema (DOCX, 1005 kB)
Melding om montering og skifting av vannmålerSkjema (PDF, 12 kB)
Klageskjema parkeringsgebyrSkjema (PDF, 68 kB)
GravemeldingGravemelding (PDF, 36 kB)


Reiseregningsskjema: Skjema (XLSX, 36 kB)
Jarls Ungdomsfond skjema: Skjema

Sist endret 13.03.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering