Søknadsskjema

Vi har per i dag elektroniske skjema for barnehageplass, byggsøk, sfo, fri fra undervisning og serverings- og skjenkebevillinger. Utover dette må du ta ut skjema i PDF format, se nedenfor, fylle de ut og returnere dt/de. 

Vi har også lagt lenke til skjemaer som kommunen benytter seg av fra forskjellige offentlige virksomheter. 

Kommunen har som mål å ta i bruk flere elektroniske skjema etter hvert.

På de områder der elektroniske skjema er tatt i bruk, tar vi kun i mot disse. Har du problemer med å fylle de ut, ta kontakt på telefon eller ved oppmøte på kommunehuset.

Boligkontoret
Boligkontoret
Boligkontoret 
Søke BostøtteSkjema
Startlån, tilskudd til etabler og tilpasning av boligSkjema
Elektroniske
Elektroniske skjema 
Barnehageplassskjema
Byggsøkskjema
Fri fra undervisningskjema
Ledig stilling skjema
Serverings- og/eller skjenkebevillingskjema
Skjenkebevilling - Ambulerende/enkeltanledningskjema
SFOskjema
Tilskudd regionalt næringsfondfinn skjema her
Kulturskolen - søknadsskjemaskjema
Skjema, helse, omsorg og sosiale tjenester
Helse og sosialskjema
Søknad om koordinator/individuell planskjema (PDF, 23 kB)
Samtykkeerklæringskjema (PDF, 96 kB)
Rus og psykiatriskjema (PDF, 25 kB)
Omsorgstjenesterskjema (DOCX, 34 kB)
Oppmåling
Oppmåling 
Nabovarselskjema (PDF, 607 kB)
Nabovarsel, gjenpartskjema (PDF, 540 kB)
Oppdeling eierseksjon/ reseksjoneringskjema (PDF, 2 MB)
Deling av eiendomskjema (PDF, 31 kB)
Oppmåling av eiendomskjema (PDF, 16 kB)
Byggesak, søknader og veiledning
Byggesak 
Byggereglene og veiledning på ett stedlenke
Byggesaksblanketterlenke
Kultur, tilskudd, leie, lån m.m.
Kultur, tilskudd, leie, lån m.m. 
Husbanklån og tilskuddsordningerlenke
Søknad om kulturmidlerSkjema (DOCX, 87 kB)
Ledsagerbevisskjema (PDF, 9 kB)
Leie av lokaler i skoleneskjema (PDF, 6 kB)
Leie, korttidsleie av lokaler i skoleneskjema (PDF, 6 kB)
Statens forurensingstilsyn, blanketterlenke
Støtte til prosjekter og arrangementerkommer
Lyngmyrhallen, treningstimerskjema (PDF, 46 kB)
Lyngmyrhallen, leieskjema (PDF, 87 kB)
Blanketter fra Brønnøysundregistrenelenke
Utleie av lokaler, generelle reglerskjema (PDF, 17 kB)
Søknad redusert oppholdsbetaling barnehageskjema (PDF, 207 kB)
Skjema, teknisk område
Teknisk område 
GravemeldingGravemelding (PDF, 36 kB)
FerdigmeldingFerdigmelding (PDF, 22 kB)
Søknad om sanitærabonnementSøknad om sanitærabonnement (PDF, 107 kB)
Søknad om fritak kommunale avgifterSøknad om fritak kommunale avgifter (DOC, 44 kB)
Vannprøver privat drikkevannSkjema (PDF, 242 kB)
Melding om montering og skifting av vannmålerSkjema (PDF, 12 kB)
Klageskjema parkeringsgebyrSkjema (PDF, 68 kB)


Reiseregningsskjema: Skjema (DOC, 110 kB)
Jarls Ungdomsfond skjema: Skjema

Sist endret 15.03.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering