Utlegging av eiendomsskattelisten for 2017

Kommunevåpenet - Klikk for stort bilde

Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2, 3 g og 4 vedtok Tvedestrand kommunestyre å innføre eiendomsskatt fra 1. januar 2017 på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt på verk og bruk og annen næringseiendom.

Eiendomsskattelisten ligger også tilgjengelig i høyre kolonne under Eiendomsskatt. I de tilfeller hvor det er flere hjemmelshavere/festere på en eiendom, sender vi informasjon og skatteseddel/faktura til den som står registrert som regningsmottaker i kommunens register.

Boliger:
For boligeiendom benytter kommunen tall (formuesgrunnlag) fra Skatteetaten som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt.  Har kommunen ikke mottatt formuesgrunnlaget  for boligen kan dette skyldes at det er registrert på feil gårds og bruksnummer e.l.

Takst på skatteseddelen er lik formuesgrunnlaget redusert med 20 % i henhold til eiendomsskattelovens § 8 C-1.

Klage på formuesgrunnlaget må sendes Skatt sør.

Våningshus, fritidseiendommer og øvrige eiendommer:
Boliger uten formuesgrunnlag og øvrige skattepliktige kategorier eiendommer, herunder fritidseiendommer og våningshus, har en eiendomsskattetakst fastsatt av en sakkyndig nemnd oppnevnt av kommunestyret.  Nemnden skal iht eiendomsskttelovens § 8 A-2 sette takst etter:


Ǥ 8 A-2.Verdet

(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

 

Klageadgang

Klage vedrørende fastsatt eiendomskattetakst må sendes skriftlig  innen seks uker fra skatteseddels dato til: Tvedestrand kommune, Pb 38, 4901 Tvedestrand eller: postmottak@tvedestrand.kommune.no

Kommunestyret har vedtatt en reduksjonsfaktor på 40 % for alle eiendommer, slik at skattegrunnlaget blir 40 % lavere enn taksten.

Skattesatsen er 2 ‰ av skattegrunnlaget for alle skattepliktige eiendommer. I 2017 fordeles skatten på to terminer.  Betaling skal skje i august og november måneder.
                                           

Sist endret 02.02.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Thomas Jørgensen

Konsulent, eiendomsskatt
Telefon :909 90 978
Mobil :909 90 978
E-post :eiendomsskatt@tvedestrand.kommune.no
Login for redigering Login for redigering