Ansattoversikt


Den norske kirke

Ansatte i avdelingen Den norske kirke
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler, Kirkevergen 37 19 96 95 971 85 606 linda.frydendal@tvedestrand.kommune.no