Ansattoversikt


Sektor for samfunn og infrastruktur

Ansatte i avdelingen Sektor for samfunn og infrastruktur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholdsleder, eiendomsdrift, renhold 37 19 95 57 945 02 913 Cristina.S.Woxmyhr@tvedestrand.kommune.no