Ansattoversikt


Sektor for helse, familie og rehabilitering - Avdeling for tildeling og rehabilitering

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Avdeling for tildeling og rehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Systemansvarlig Profil / mobil omsorg 37 19 96 03 469 02 380 Hege.Irene.Bjerkeseth@tvedestrand.kommune.no