Ansattoversikt


Kommunalteknikk - Vann og avløp

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk - Vann og avløp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Formann, Vann og Avløp 916 61 416 Arvid.Knutsen@tvedestrand.kommune.no

Formann, Driftsoperatør renseanlegg/vannverk + driftsoperatør på ledningsnett. Kan delta på de fleste oppgaver. Har lang erfaring som rørlegger og anlegg.