Ansattoversikt


Sektor for helse, familie og rehabilitering - Ressurssenter for barn og unge

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Ressurssenter for barn og unge
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder, avdeling helse og familie og sekretær for ungdomsrådet 37 19 93 32 975 25 290 Kristin.de.Lange.Johannessen@tvedestrand.kommune.no