Ansattoversikt


Sektor for samfunn og infrastruktur

Ansatte i avdelingen Sektor for samfunn og infrastruktur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arealplanlegger/sivilarkitekt 37 19 95 60 952 25 549 andreas.gimming.stensland@tvedestrand.kommune.no