Ansattoversikt


Sektor for velferd, psykisk helse og habilitering - Psykisk helse og livsmestring

Ansatte i avdelingen Sektor for velferd, psykisk helse og habilitering - Psykisk helse og livsmestring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler 37 19 91 97 916 53 690 bent.andreas.ekra@tvedestrand.kommune.no

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57, Tvedestrand