Ansattoversikt


Sektor for helse, familie og rehabilitering - Hjemmebaserte tjenester

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Hjemmebaserte tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder for hjemmetjenesten Sentrum Vest Holt 37 19 96 43 901 61 542 kari.anne.walle.bjerkaker@tvedestrand.kommune.no