Ansattoversikt


Sektor for samfunn og infrastruktur - Byggesak

Ansatte i avdelingen Sektor for samfunn og infrastruktur - Byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver, saksbehandler kommuneplan og reguleringsplaner 37 19 95 84 Ida.Hanna.Ornhoi@tvedestrand.kommune.no