Aktuelt
Publisert 08.11.2018

Innkallingen finner du her.

  • Møtet starter kl. 17
  • Fra kl. 17 (60 min): Presentasjon av rådmannens budsjettforslag
  • Fra kl. 18 (15-20 min): Ungdomsrådet – Innspill til ny barneskole, grendeskoler og skolestrukturen iTvedestrand
  • Fra kl. 18.20 (60 min): Informasjon om E18 Dørdal-Grimstad v/ Nye Veier AS

Normal saksbehandling fra ca kl. 19.30.

 

Publisert 01.11.2018

Styret for plansamarbeidet har lagt ut forslag til planprogram i perioden frem til 14.12.2018.

Publisert 31.10.2018

Innkallinger til formannskap, valgstyre, livsløpskomite, administrasjonsutvalg og teknikk-, plan- og naturutvalg 6. november 2018.

Publisert 23.10.2018
Kommunevåpen - hvit bakgrunn

Kommunestyret gjorde følgende vedtak den 18.09.2018, sak 88/18.

Publisert 23.10.2018

Årets influensavaksine er kommet - og Tjenna Legekontor tilbyr vaksine for sine fastlegepasienter følgende dager: fredag 26/10 og tirsdag 30/10, begge dagene fra kl. 0830 til 1130 og fra kl. 1300 til 1430.

Influensavaksinen er kommet til Tvedestrand Legesenter og fastlegepasienter kan møte frem uten timebestilling. 

Publisert 22.10.2018

Kommunestyret har valgt å legge reguleringsplan for Brennvika ut på 2. gangs høring.

Publisert 08.10.2018

Oppsatt fremdriftsplan for de ulike temaene på sakslisten vil kunne bli endret på møtet.
Det betyr m.a. at behandlingen av de formelle sakene kan starte før kl. 15.00.
Rekkefølgen på temaene blir som oppsatt, men muligens med kortere tidsintervaller enn oppsatt på innkallingen. 

Ordfører

Publisert 08.10.2018

På grunn av teknisk feil er ikke innkalling / saksliste med vedlegg tilgjengelig via einnsyn som normalt. Trykk på lenken for å få opp dokumentet: 

Publisert 03.10.2018

Innkallinger til formannskap, livsløpskomite og teknikk-, plan- og naturutvalg 09.10.2018