Aktuelt
Publisert 24.07.2020
Publisert 22.06.2020
Publisert 17.06.2020
Publisert 04.05.2020

  

 

 

 

Publisert 28.02.2020

På nettsidene til Folkehelseinstituttet finner du oppdatert informasjon med fakta, råd og tiltak. Dersom det blir aktuelt å gjøre spesielle tiltak i Tvedestrand, vil dette bli informert om på nettsidene våre. 

Lenke til Folkehelseinstituttet sine nettsider

Publisert 17.02.2020

Det gjennomføres ett kurs for foreldre på helsestasjonen til barnehagebarn fra onsdag 26. februar 2020 kl. 14.30 til 16.00. 

Kurset går over 8 ganger.

Publisert 10.02.2020

  Invitasjon til nye leirer: "vinterhelg" og ett arrangement "vinterleir" i vinterferien - KilandSenteret 

Publisert 03.01.2020

 

 I forbindelse med at veivesenet skal sluttføre fylkesveien med gang- og sykkelveg på strekningen fra Nygård til Fiane inviterer kommunen og veivesenet til informasjonsmøte i kommunehuset i Tvedestrand torsdag 16. januar klokken 18.00.

Publisert 19.12.2019

 Noen av tjenestene våre har andre åpningstider i forbindelse med jul og nyttår, men www.tvedestrand.kommune.no er døgnåpent og still gjerne spørsmål til vår digitale medarbeider kommune-Kari som er på plass der - hun blir bedre jo flere spørsmål hun får!     

Vi ønsker alle en fredelig jul og et strålende nyttår!