BEFARING AVLYSES - REGULERINGSPLAN FLAUBERG

Befaring for teknikkutvalget 12. mars avlyses pga. været – det er meldt mye nedbør og sterk vind. Det vil annonseres ny befaringsdato.