BEFARING AVLYSES - REGULERINGSPLAN FLAUBERG

Befaring for teknikkutvalget 12. mars avlyses pga. været – det er meldt mye nedbør og sterk vind. Det vil annonseres ny befaringsdato.

Kontaktinformasjon

Andreas Gimming Stensland
Arealplanlegger/sivilarkitekt
E-post
Telefon 37 19 95 60
Mobil 952 25 549