Bredbåndsutbygging

15 bredbåndsprosjekter i Agder har fått statlig støtte i 2018. Prioritering av støttemidler må følge statlige retningslinjer og tar også hensyn til kostnadsoverslag og egenfinansiering.  

Det bredbåndsprosjekt i Tvedestrand som fikk statlig støtte i 2018 er området rundt Hanto og over fjorden til Epleviktangen & Grønland.

Alle prosjektene er nå i anskaffelsesprosess, og Tvedestrand kommune jobber i disse dager med å få realisert de aktuelle prosjektene.
Gjennomføringen av prosjektene er avhengig av at det blir undertegnet en intensjonsavtale med en utbygger.

Lenke til Aust-Agder fylkeskommunes nettsider  https://www.austagderfk.no/breiband2018