Høring - forslag til forvaltningsplan for grågås 2019 - 2020 i Tvedestrand og Arendal kommuner

Forslag til forvaltningsplan for grågås i Tvedestrand og Arendal kommuner legges med dette ut på høring. Høringsutkastet ble behandlet av teknikk,- plan og naturutvalget i Tvedestrand kommune 02.04.2019. Alle er velkomne til å komme med innspill.

Høringsfrist: 10. mai 2019

Eventuelle høringsinnspill sendes til:  postmottak@tvedestrand.kommune.no

Vennligst henvis til vårt saksnummer 2019/384.

Dokumentene i saken finner du her:

Kontaktinformasjon

Hans Magnus Sætra
Landbruksrådgiver
E-post
Telefon 37 19 95 67