Influensavaksine 2020 på Tvedestrand Legesenter og Tjenna Legekontor

Influensavaksinen er kun effektiv mot infeksjon forårsaket av influensavirus, og vil ikke beskytte mot covid-19. Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorlig influensasykdom, redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19, unngå at helsepersonell blir syke på grunn av influensa, og for å hindre at influensaepidemien ytterligere forverrer situasjonen i en helsetjeneste som kan være overbelastet av covid-19. 

På grunn av mulig mangel på vaksine denne sesongen er alle dosene både i programmet og i privatmarkedet forbeholdt målgruppene for influensavaksinasjon fram til 1. desember.

Pasienter som er i målgruppen og som får tilbud om influensavaksine hos arbeidsgiver bes å benytte seg av det tilbudet.

Målgrupper for influensavaksinasjon

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

 

Gjennomføring av influensavaksinering planlegges slik fra uke 43
 

Tjenna Legekontor – På Familiehuset, Fritz Smiths gt.

 • Mandag 19. oktober, kl. 16 – inntil kl. 20.

Tid for vaksinering må avtales med Tjenna Legekontor på telefon 371 99 777

 

Tvedestrand Legesenter – På Rådhuset, Fritz Smiths gt.

 • Mandag 19. oktober, kl. 16 til inntil kl. 20.

Tid for vaksinering må avtales med Tvedestrand Legesenter på telefon 371 96 600


Det er parkeringsmuligheter v/Fjordhotellet og i Bakkeskått.

Det er fint hvis de som har mulighet kan gå ned til Familiehuset og Rådhuset, så blir det ikke for fullt med biler på parkeringsplassen for de som trenger å kjøre helt ned.

VED VAKSINERINGEN MÅ PASIENTER IKKE HA COVI- 19-SYMPTOMER ELLER ANDRE INFEKSJONER. 

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksinering-hosten-2020/

https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/symptomer-coronavirus/

De som tilhører en av risikogruppene for alvorlig influensa betaler en egenandel på 50 kroner for vaksinering hos fastlegen, mens selve vaksinen er gratis. De som har frikort betaler ingenting hos fastlegen.