Informasjon fra Tjenna legekontor

Telefonen på Tjenna legekontor virker igjen.