Innkalling til politiske møter 4. desember 2018

Tirsdag 4. desember er det møte i formannskapet, teknikk-, plan og naturutvalget og livsløpskomiteen.

Innkallingene med vedlegg finner dere her.

Kontaktinformasjon

Elias Lien
Rådgiver - Politikk, samfunn, beredskap og sikkerhet
E-post
Telefon 37 19 95 50
Mobil 481 19 717