Invitasjon til dialogmøte og åpne kontordager for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand

Nye Veier, i samråd med styret i det interkommunale plansamarbeidet, inviterer nå til dialogmøter med lag og foreninger og åpne kontordager for grunneiere og andre berørte.

Hensikten med arrangementene er at man kan komme i direkte kontakt med Nye Veier og drøfte aktuelle temaer. Fristen for innsending av merknader til planprogram og varsel om oppstart var 14. oktober.

Dialogmøter
Møtetidspunkt for dialogmøter med lag og foreninger:

 • 17.11.2020, kl. 10-18. Møtene gjennomføres digitalt via Teams.
 • 19.11.2020, kl. 10-18. Møtene gjennomføres digitalt via Teams.

Møtetidspunkt blir sendt på e-post til lag/foreningens kontaktperson i god tid før gjennomføring. Det settes av 20 minutter til hvert møte.

Skriftlig påmelding
Vi ber om at deltakere forhåndspåmelder seg med kontaktopplysninger (navn på lag/forening, kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer). Påmelding skjer innen 01.11.2020 via e-post til e18dt@cowi.com.

Åpne kontordager
Møtetidspunkt for åpne kontordager med grunneiere og andre berørte:

 • Tvedestrand og Vegårshei kommuner
  10.11.20, kl. 14-20. Tvedestrand Gamle Rådhus, Fritz Smiths gate 2
 • Gjerstad og Risør kommuner 
  11.11.20, kl. 14-20. Heimat, Brokelandsheia 6.
 • Bamble og Kragerø kommuner
  12.11.20, kl. 14-20. Nye Veiers prosjektkontor på Rugtvedt, Herreveien 57, 3960 Stathelle

Skriftlig påmelding
Av hensyn til smittevern er arrangementene kun åpne for påmeldte. Vi ber om at deltakere forhåndspåmelder seg med kontaktopplysninger (navn, e-postadresse, telefonnummer og ønsket møtested). Påmelding skjer innen 01.11.2020 via e-post til e18dt@cowi.com eller ved SMS til Ane Killingstad, 951 83 389 (hverdager kl. 8-16). Det settes av inntil 20 minutter til hvert møte.Åpne kontordager gjennomføres iht. de til enhver tid gjeldende føringer fra FHI ang. COVID-19. Vi ber derfor om at du avstår fra fysisk deltakelse dersom du har luftsveissymptomer.

Bakgrunn
Det skal utarbeides reguleringsplan for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand. Det planlegges firefelts motorvei på den 54 km lange strekningen. Formålet med ny E18 er å binde sammen regionene, utvikle bo- og arbeidsmarkedet og sikre gode rammebetingelser for næringslivet, samt redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten.

Mer informasjon om prosjektet og prosessen er tilgjengelig her:  https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/